Kroppen & Kurer

16+ vanliga tecken på att du har migrän

I Sverige har ungefär 15 procent av befolkningen den neurologiska sjukdomen migrän. 65 procent av de drabbade är kvinnor. För många innebär migränsymptomen så oändligt mycket mer än svåra smärtor i huvudet, som om det inte vore nog att ha ont. Inte bara den drabbade utan också alla som känner en person med migrän har nytta av att lära sig känna igen dessa fler än 16 tecken på ett migränanfall – för att kunna ge bättre hjälp och stöd.

symptom migrän, tecken migränanfall, migrän symtom
Bild: © ljubaphoto / iStock

1. Svåra smärtor på en eller båda sidorna av huvudet De svåra och oftast pulserande smärtorna i huvudet är inte nödvändigtvis det första symptomet på en migränattack, men det är troligen det mest karakteristiska tecknet på migrän. Det är vanligare att smärtan sitter på en av sidorna än på båda. Med detta sagt: man kan ha ont på båda sidorna.

2. Synfenomen såsom aura Auran föregår oftast själva smärtan och kan vara ett tecken på att ett migränanfall är på gång.

– Det vanligaste symtomet på aura är att du upplever synfenomen, som exempelvis ett växande tomt hål i synfältet, suddiga dallrande synintryck, sicksackmönster, blixtar, flimmer eller dubbelseende, skriver man på 1177.se.

3. Humörsvängningar eller rentav depression Den påfrestning att leva med smärta innebär kan leda till att man känner sig ledsen och nere. Många med migrän kan uppleva en helt plötslig nedstämdhet och en del kan rentav drabbas av depression för att situationen är så tung. Det finns ytterligare exempel på personer som av en oförklarlig anledning känner sig väldigt uppåt – under ett migränanfall. Kraftiga humörsvängningar kan trigga ännu en migränattack, så det kan vara svårt att hitta en balans i livet med denna kroniska sjukdom.

4. Försämrad sömn Man har hittat ett samband mellan migrän och dålig sömnkvalitet. När man har ont kan det vara så att det inte spelar någon roll hur mycket man sover, kroppen får ändå inte tillräckligt med vila och återhämtning under sömntimmarna. Så när man väl vaknar är man trött, kanske utmattad. Det kan även vara svårt att somna in när man har ont. Sömnbristen och tröttheten kan i sin tur utlösa migränanfall.

symptom migrän, tecken migränanfall, migrän symtom
Bild: © Mladen Zivkovic / iStock

5. Förkylningsliknande symptom Snuva, täppthet och rinniga ögon – det låter väl som förkylning? Just dessa och andra förkylningssymptom kan man få under ett migränanfall.

6. Starkt begär efter en viss typ av mat såsom choklad.

7. Värk i ögonen Ögonvärk kan hänga samman med migrän. Många tror att migränattackerna beror på att de har ont i ögonen och spänner sig, men migränvärken blir inte nödvändigtvis bättre för att de till exempel byter glasögon. Migrän kan med andra ord ge upphov till ögonvärk.

8. Smärtor i nacken Precis som i det ovanstående exemplet tänker många att de har migrän på grund av de ständiga smärtorna i nacken. Migränen kan dock i sig själv ge upphov till värk i nacken.

symptom migrän, tecken migränanfall, migrän symtom
Bild: © laflor / iStock

9. Behöver kissa ofta Tiden före en migränattack kan man behöva kissa mycket. Toabehovet kan infinna sig upp till två dagar före migränen bryter ut på allvar.

10. Upprepade gäspningar Det är inget ovanligt att man före ett migränanfall börjar gäspa mycket och utan att faktiskt vara trött.

11. Antingen känselbortfall eller pirrningar När man har migrän kan man plötsligt få känselbortfall eller pirrningar på ena sidan av kroppen. Sensationerna rör sig från fingertopparna, upp i handen, genom armen och ända upp till ansiktet.

12. Illamående och kräkningar Migränen kan innebära en enorm smärta och tryck i huvudet, så många drabbade känner sig illamående och kräks under ett anfall. Det kan finnas ett samband mellan hur illamående man känner sig och hur ont man har, menar hälsosajten Health.com.

symptom migrän, tecken migränanfall, migrän symtom
Bild: © PeopleImages / iStock

13. Ökad känslighet för intryck såsom ljus, ljud och lukter Vid migrän kan det vara skönt att kunna dra sig tillbaka till en mörk och tyst plats, som stänger alla intryck ute. Intryck kan förvärra smärtorna i huvudet och hela anfallet.

14. Svårt att tala Sluddrande och svårigheter att hitta rätt ord är ännu ett migränsymptom.

15. Svaghet i ena sidan av kroppen Det kan hända att man nästan tappar all ork och kraft i ena sidan av kroppen, så om man har ett migränanfall och plötsligt tappar styrkan i ena armen behöver det inte vara farligt. Men i sådana här lägen ska man alltid kontakta sjukvården, då det även är ett tecken på stroke. Som lekman kan det vara svårt att skilja på vad som är vad.

16. Yrsel och balanssvårigheter Yrseln och balanssvårigheterna kan också vara ett tecken på migrän och hänger bland annat samman med de olika synfenomen man kan få under ett anfall.

symptom migrän, tecken migränanfall, migrän symtom
Bild: © shapecharge / iStock

Text: Sandra Jönsson
Källor: Health.com; 1177.se; Internetmedicin.se; Migrän.se