Psykologi & Livsstil

8 saker vetenskapen kan lära oss om vänskap

Det här visste vi ju egentligen innerst inne. Men det är alltid lika kul när det kommer vetenskaplig forskning som stöder det vi själva upplevt.

1. Vänskap är stöttande Vänner är den familj man väljer själv. Man är oftast vän med den som man tycker ger ett fint stöd och uppmuntran. Om man känner att man inte får stöd från sin vän behöver man inte fortsätta vara vänner. Vänskap är en frivillig relation. Det kan vara svårare att bryta med familjen, som man har en relation till vare sig man vill det eller inte.

2. Vänskap är ömsesidig Vänskapen är inte bara frivillig och stöttande. Den är ömsesidig. Ömsesidigheten – att båda engagerar sig i varandra – är själva grunden i relationen. Om den ena parten tycker att man inte är vänner upphör vänskapsrelationen.

3. Vänskap är svårdefinierad Många har svårt att definiera sina vänskaper. Sociala medier har gjort det ännu svårare att avgöra vilka som är riktiga vänner och ytliga bekantskaper. Bara hälften av de relationer som vi benämner vänskap är faktiska vänskapsrelationer, så vi har ofta för höga förväntningar på våra ”vänner”.

4. Vänskap är begränsad… till några få. Man må ha flera hundra vänner på Facebook men hur många av dem skulle man låna ut sin bil till, släppa in på ett spontanbesök eller anförtro sig åt? Hur många av dem skulle man gå genom eld och vatten för? Inte så många, då det tidsmässigt inte finns en chans att man kan ge flera hundra relationer samma innerliga omsorg. Vuxna har vanligen en eller två nära vänner, utöver sin kärleksrelation.

5. Vänskap är belönande ”Ge och ta” tycks vara vänskapens mantra… Det kan ligga något i det. Det man ger i en relation får man ofta tillbaka (och om inte varar relationen troligen inte). Om man inte satsar fullt ut på en vänskapsrelation är det kanske inte heller den starkaste relationen man har i livet, men det är okej. Det går åt båda hållen, och det i sig kan vara ganska så befriande.

6. Vänskap behöver omsorg Så länge man ger varandra tid och omsorg kan vänskapsrelationen vara livet ut och vara en oändlig källa till glädje, kärlek och tröst. Om man slutar vårda vänskapen kan den dock ta slut fort. Det går snabbare att rasera en vänskap än att bygga upp den.

7. Vänskap kräver närvaro De allra flesta kan nog hålla med om att sociala medier har gjort vänskap väldigt bekväm. En lajk hit och en kommentar dit – det är inte alls svårt att visa att man finns. De flesta kan nog också instämma i att det oftast inte räcker med lajkar och kommentarer för att vänskapen ska kännas viktig och djup. Vänskap kräver närvaro, som att man ser till att höras av och ses. Men kom ihåg att kontakt i sociala medier kan vara en början på en fin vänskap, då de sociala medierna gör det lättare att hitta människor man har saker gemensamt med.

8. Vänskap varar olika länge Alla vänskapsrelationer varar inte för evigt och det är inget konstigt med det. Man befinner sig hela tiden i olika faser i livet och vännerna man väljer att umgås med kan avspegla dessa faser. Det finns förstås livslång vänskap men en sådan relation har man inte till alla personer man känner.

Källa: Psychology Today
Text: Sandra Jönsson
Bild ©: DenisProduction.com / Adobe Stock