Psykologi & Livsstil

9 fullt genomförbara tips för att bli en bättre lyssnare

Att lyssna är en viktig färdighet i alla relationer. Av den anledningen är att bli en bättre lyssnare inte bara en gåva till andra utan även något som berikar din tillvaro. Inspireras av följande 9 fullt genomförbara tips för att träna din lyssningsförmåga!

tips för att bli en bättre lyssnare inspiration

Genom att vara en bra lyssnare lägger du grunden för starka och meningsfulla relationer. Det handlar om mer än att bara höra orden som sägs. Ja, det är en fråga om att förstå känslorna och tankarna bakom orden. När du lyssnar aktivt visar du förståelse, vilket öppnar för förtrolighet och ärlighet i samtal. En bra lyssnare kan också snappa upp det som inte sägs. I sin tur kan detta vara lika viktigt som orden som faktiskt uttalas.

Bli en bättre lyssnare – 9 tips på vad du kan träna

Nedanför följer tips på hur du kan bli en bättre lyssnare – så häng med!  

  • Var närvarande genom att släppa alla distraktioner, som mobiler, och fokusera helt på personen som talar.
  • Ha ögonkontakt, nicka och ge verbal feedback som ”jag förstår” eller ”intressant”. Visa helt enkelt med ditt kroppsspråk och tonläge att du är engagerad.
  • Undvik att avbryta och låt personen tala till punkt. Gör detta utan att ta över med dina egna tankar eller lösningar.
  • Ställ öppna frågor eftersom detta uppmuntrar till djupare diskussion och visar att du vill förstå mer.
  • Undvik oombedda råd, för ibland är det så enkelt att människor bara behöver bli hörda. Ge lösningar när du bes om det.
  • Uppmärksamma kroppsspråk, tonfall och mimik. Samtliga aspekter kan avslöja mycket om personens verkliga känslor.
  • Respektera tystnad och kom ihåg att tystnad också kan vara en del av samtalet. Ge utrymme för reflektion.
  • Var empatisk genom att försöka sätta dig in i personens perspektiv även om du inte håller med.
  • Sammanfatta och bekräfta vad personen har sagt. Det visar att du verkligen lyssnat och förstått. Det här innebär inte att du måste hålla med om allt.

Självmedvetenhet och självmedkänsla viktigt när du övar

För de allra flesta är det här med att bli en bättre lyssnare en resa som kräver tålamod, öppenhet och övning. Var därför inte för hård mot dig själv om du skulle gå bet. Det viktigaste steget är medvetenhet kring det egna beteendet. Finns det något du kan göra för att en annan person ska känna sig sedd och hörd? Börja där så är du på mycket god väg att få en bra lyssningsförmåga.