Inredning & Trädgård Psykologi & Livsstil

Därför är det viktigt att du försäkrar din hyreslägenhet

jämför billigaste hemförsäkring för hyresrätt

En hemförsäkring täcker mycket mer än bara egendom och lösöre. Här kan du läsa om flera skäl till att det är viktigt att du försäkrar din lägenhet. Faktum är att en hyresrättsförsäkring är så viktigt att den är obligatorisk hos många hyresvärdar.

därför är det viktigt att du försäkrar din hyreslägenhet

Det brukar ju heta att teckningen av en hemförsäkring är frivillig. Men det är inte alls säkert att du kan välja huruvida du vill försäkra hemmet eller inte. Många hyresvärdar har nämligen hyresrättsförsäkring som ett obligatoriskt krav för inflyttning och boende. Då får du helt enkelt inte välja själv.

Detta krav är bra. Konsekvensen av ett oförsäkrat hem kan trots allt bli förödande. Sök bland nyhetsflödena så kommer du få upp exempel på människor som förlorat allt vid brand- eller vattenskada och som stått där alldeles ensamma just för att de inte haft hemförsäkring.

Där vill man inte hamna.

Jämför för billigaste hemförsäkringen

En hyresrättsförsäkring kan vara ovärderlig. Men det är förståeligt att du vill få tag på marknadens billigaste hemförsäkring så att du inte måste betala mer än nödvändigt. Du bör rentav jämföra försäkringar med varandra. Vad du dock bör ha med dig är att kostnaden inte är den enda viktiga parametern.

Olika försäkringsbolag erbjuder olika försäkringspaket. Somliga ger dig till och med möjlighet att skräddarsy din försäkringslösning. Med det senare menas att du kan anpassa försäkringen utifrån din egendom och behov.

Börja med att kolla vad som ingår i olika försäkringspaket och jämför mellan de olika bolagen. Det kan skilja ganska stora belopp på i stort sett samma innehåll. Skulle du inte vara nöjd med de färdiga försäkringslösningarna kan du sedan kontakta försäkringsbolagen för en individuell plan.

Det här brukar ingå i en hemförsäkring

Nedanför följer exempel på vad som vanligen ingår i en hemförsäkring för hyreslägenheten:

  • Egendomsförsäkring
  • Ansvarsförsäkring
  • Reseförsäkring
  • Rättsskydd
  • Överfallsskydd

Mångsidigt skydd i en hyresrättsförsäkring

Som du märker innebär ett traditionellt försäkringsskydd för hemmet inte enbart att egendomen skyddas. Hemförsäkringen täcker vanligen olyckor och oförutsedda händelser vid resor, liksom den ger stöd om du skulle behöva rättshjälp.

Med detta skrivet är det viktigt att du tar reda på exakt vad som ingår i just din försäkring. Hur täckande är skydden? Behöver du komplettera med utökade skydd? Det finns exempelvis utökade reseskydd, drulle- och teknikförsäkringar som komplement.

Ansvarsskydd viktigt vid olyckor i hemmet

Ansvarsskyddet vid egendomsskador är en av de viktigaste delarna av hemförsäkringen. Om du skulle orsaka en brand eller vattenskada är risken stor att du inte bara skadar den egna lägenheten, utan att även grannarnas bostäder drabbas. Det här är en av alla de saker du som ska hyra lägenhet bör tänka på inför en flytt.

teckna en hemförsäkring för hyreslägenhet

Kostnaden för en rök- eller vattensanering, och därutöver för att bygga upp bostäderna igen, blir stor. Utan rätt försäkring riskerar du att sättas i personlig konkurs många gånger om. Eftersom sådana belopp är svåra att lösa för de allra flesta finns försäkringskravet hos många hyresvärdar.

Med ett ansvarsskydd får du ekonomisk uppbackning av försäkringsbolaget, som alltså går in och täcker beloppet för hela skadan (med undantag för självrisken).  Tack vare att du försäkrat lägenheten får du även stöd vid tillfälligt boende och införskaffning av nytt lösöre som kläder och hygienartiklar.

Rätt sorts hemförsäkring ska ge dig ett solitt skydd ifall det värsta tänkbara sker. 

Hemförsäkring gäller även för brottsoffer

Inbrott och överfall är exempel på händelser som ligger helt bortom din kontroll. Dessvärre kan du råka ut för båda händelserna, och då kan det vara en lättnad att åtminstone få ett extra skydd genom hemförsäkringen.

Vid inbrott i lägenheten kan försäkringen täcka föremålen du blivit av med. Det går så klart aldrig att ersätta affektionsvärde men du behöver samtidigt inte köpa allt som gått förlorat från grunden igen.

När du råkar ut för en personskada är det vanligen en sjuk- och olycksfallsförsäkring som täcker detta. Vid ett överfall eller brott gentemot dig får du dock ett extra skydd av hemförsäkringen.

Reseskydd ingår när du försäkrar lägenheten

Man kan tycka ett den vanliga sjuk- och olycksfallsförsäkringen borde täcka oförutsedda händelser under en resa. Även i detta läge kan det vara så att hemförsäkringen ger dig ekonomiskt stöd såväl vid rån som vid personskada.

Reseskydden kan variera stort mellan de olika försäkringsbolagen. Ett råd är därför att läsa det finstilta och att komplettera med ett utökat skydd om det behövs. Vilken hemförsäkring du har kan avgöra när, var och hur du får ersättning.

Detta gäller förstås för de flesta situationer där du behöver utnyttja ett försäkringsstöd. Så jämför försäkringar och deras innehåll med varandra innan du gör ditt val.