Kroppen & Kurer Psykologi & Livsstil

Försäkra hunden – 3 viktiga saker att tänka på

skaffa hundförsäkring

Vad bör du tänka på när du ska försäkra hunden?

försäkra hunden
Bild: © Josh Hild / Pexels

Man säger ju att hunden är människans bästa vän. Men för många är pälsklingen mer än så. Den är en familjemedlem. Bara det bästa är gott nog åt dem man älskar, visst är det så? Den här guiden syftar till att ge dig fem konkreta tips inför att du ska teckna en hundförsäkring.

1. Se över försäkringsinnehållet

Dyrare premie behöver inte nödvändigtvis betyda att du får mer försäkringsinnehåll. Av den anledningen är det viktigt att du jämför hundförsäkringar för att se vilket försäkringsbolag och vilken försäkringsform som ger mest trygghet för pengarna.

Djurförsäkringen har oftast två typer av självrisker: den ena är en fast kostnad och den andra är en rörlig kostnad.

Det kan vara värt att ta reda på om en högre premie ger lägre självrisk. Veterinärskostnader kan nämligen skena i väg och det är inte säkert att det billigaste alternativet är billigast i praktiken.

2. Överväg olika tilläggsförsäkringar

Hundens ras, kön och ålder är aspekter att väga in i valet av försäkring. Beroende på vilken hund du skaffar kan du behöva olika former av tilläggsförsäkringar. Sådana hundförsäkringar kan bland annat vara livförsäkring, medicinförsäkring och avelsförsäkring.

Det finns tilläggsförsäkringar för nästan allt, till och med valpkullsförsäkring.

3. Försäkra hunden rätt från början

Att byta hundförsäkring kan vara ganska komplicerat, särskilt om hunden har eller har haft sjukdomar och skador.

försäkring för hunden
Bild: © Samson Katt / Pexels

Det kan rent av medföra en risk att byta mitt upp i allt, eftersom det nya försäkringsbolaget vanligen inte täcker upp för den tidigare sjukdoms- och skadehistoriken. Lägg därför ner omsorg på att försöka hitta rätt från början.

Tveka inte att be försäkringsrådgivarna om råd, de finns trots allt för din och din hunds skull.

Mer information om att skaffa hundförsäkring

Nedanför följer ytterligare information om att försäkra hunden:

  • Hundförsäkringen kan vanligen tecknas från det att hunden är sex veckor gammal.
  • Försäkringsbolaget täcker sällan hela veterinärskostnaden.
  • Försäkringspremien är i regel individuell och sätts med andra ord utifrån hundens specifika situation.
  • Försäkringsbolaget bestämmer oftast premien utifrån hundens storlek och hundrasens eventuella vanliga åkommor.