Psykologi & Livsstil

Så skyddar du pälsklingen genom att teckna en kattförsäkring

teckna en kattförsäkring

Med en kattförsäkring kan du skydda något av det finaste du har, din pälskling.

försäkra katten
Bild: © Kseniia Soloveva / iStock

Varje dag för med sig nya exempel på hur betydelsefulla katterna är i våra liv. För många är pälsklingen rent av en livskamrat, någon att komma hem till, att älska och att få tröst av. Det är klart att man vill det bästa för katten, och det är här kattförsäkringar kommer in i bilden. Att försäkra katten är en av de viktigaste sakerna kattägaren gör, för genom försäkringen får husdjuret veterinärvård när – eller om – det behövs.  

Vad är en kattförsäkring?

Den traditionella kattförsäkringen utgörs oftast av två delar: veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring. Veterinärvårdsförsäkringen är given, eller den bör åtminstone vara det. Det är nämligen genom denna katten får vården den behöver för att bli bättre från sjukdomar och skador.

Som kattägare med försäkring betalar du självrisken och vanligen en del av veterinärkostnaderna. Resten står försäkringsbolaget för. Hur hög självrisken är varierar från försäkring till försäkring – inte så sällan beror den på hur hög försäkringspremie du betalar. Ju dyrare premie, desto billigare självrisk.

Veterinärvårdsförsäkringen hjälper inte bara till vid den faktiska behandlingen och operationen, den täcker även en stor del av undersökningskostnaderna. Förhoppningsvis är problemen inte allvarligare än att en undersökning räcker mer än väl. Om det däremot visar sig att pälsklingen är i behov av ytterligare vård är det skönt att veta att du har råd.

Livförsäkring är en annan del av kattförsäkringarna och den är kanske inte lika självklar som veterinärvårdsförsäkringen. Enkelt förklarat innebär livförsäkringen att försäkringstagaren får en engångsersättning om katten dör innan den blivit si eller så många år. Försäkringen ger med andra ord inte stöd vid eventuell sjukdom eller skada.

Försäkra katten – vad kostar det?

Hur försäkrar man katten så billigt och bra som möjligt? Som med alla försäkringar – gäller även djurförsäkringar – bör de olika varianterna jämföras. Genom att jämföra kattförsäkring på exempelvis Kattförsakring.se får du såväl kostnaden som innehållet svart på vitt.

jämföra kattförsäkringar
Bild: © Kseniia Soloveva / iStock

Det kan vara så att en försäkringspremie som först verkar billig i själva verket blir dyr när det väl gäller. En billig försäkring innebär trots allt att du får ett så täckande skydd och en så låg självrisk som möjligt. Om du ändå väljer att betala mer i självrisk kan du få lägre premie.

Jämföra försäkringar med varandra

Vi menar att det är en stor fördel att jämföra försäkringar med varandra. När du använder en jämförelsesajt får du de olika försäkringsbolagens innehåll tydligt listade. Premie i förhållande till självrisk är en väsentlig jämförelseaspekt.

Men lika viktigt är att titta på vilken vård och behandling katten får rätt till genom försäkringen. Ingår vissa mediciner, som exempel, eller blir de åtminstone billigare tack vare att katten är försäkrad?

Betala två självrisker

Det är inte ovanligt att en kattförsäkring är uppbyggd som så att försäkringstagaren betalar två självrisker. Den ena är fast och den andra är rörlig. Just detta är bra att ha med dig i bakhuvudet när du jämför kattförsäkringar.

Få billigare försäkring med åldern

Många försäkringsbolag sänker försäkringsbeloppen i takt med att katten åldras. Det innebär både ett lägre livbelopp och veterinärvårdsbelopp. Hur mycket beloppet sänks skiljer mellan de olika bolagen – jämför återigen.

Kan man byta kattförsäkring?

Att byta från en kattförsäkring till en annan – alltså från ett bolag till ett annat – är inte så lätt alla gånger. Tvärtom kan det medföra direkta risker, och då i synnerhet om katten har en tidigare sjukdomshistorik.

I många av fallen täcker försäkringen de eventuella sjukdomar och/eller skador som tillkommer efter att den tecknats. Den täcker med andra ord sällan för redan befintliga hälsoproblem. Därför kan det vara bra att välja rätt bolag redan från början.

Det finns såklart undantag från detta. Gäller det kattförsäkringen du överväger att skaffa? Enklaste sättet att få reda på detta är att prata med försäkringsbolaget. Bättre att fråga en gång för mycket än ingen gång alls.

Källa: Konsumenternas.se