Psykologi & Livsstil

Var snäll mot dig själv – och bli snällare mot andra på köpet

Receptet för att bli snällare mot andra? Börja med att vara snäll mot dig själv.

var snäll mot dig själv bli snällare mot andra

Självmedkänsla är ett relativt nytt begrepp inom psykologin. Det hela går ut på att visa dig själv samma förståelse och omsorg som du visar en god vän. Om din vän är ledsen över något hen gjort eller råkat ut för brukar du bemöta hen med tröst och uppmuntran. Det är sällan du hytter med fingret framför hen. När du praktiserar självmedkänsla är du lika förlåtande mot dig själv som du är mot vännen. Och vet du? Färre ältande självförebråelser kan göra dig mer accepterande gentemot andra. Generellt.

Glädje och sorg – en del av människans tillvaro

En ny studie från Rutgers University, och som du för övrigt kan läsa om i Greater Good Magazine från University of California, Berkeley, menar att personer vars självmedkänsla grundar sig i en förståelse för att livet går upp och ner för oss alla visar prov på hur de kanske inte är alltför snara med att nervärdera andra. Om man någonstans accepterar att både glädje och sorg, framgång och motgång hör till människans tillvaro kan man alltså bemöta andra med en större medkänsla. Det gäller även medkänsla gentemot sig själv alla de gånger saker inte blev som man tänkt sig. Åtminstone föreslår studien detta.

Medkänsla är ett sätt att känna samhörighet

Självmedkänsla är något annat än självkänsla. Självkänsla kan bland annat kopplas till hur mycket man gillar sig själv. Självmedkänsla handlar däremot om att vara snäll och förlåtande mot sig själv i medgång och motgång. Man kan rentav ogilla sig själv i stunden och ändå ge självmedkänsla, menar Greater Good Magazine. Medkänsla är vidare ett sätt att känna samhörighet med andra. Det är just samhörighetskänslan, känslan av att man delar en mänsklig tillvaro, som är en av de bidragande orsakerna till att man får ett öppnare sinne och därmed kan vara sympatisk när någon kämpar med sitt. Med andra ord ses olika sätt att vara och hantera saker som en möjlighet snarare än som något dåligt.

Källor:
Greater Good Magazine
Self and Identity