Barnsida: Pyssla & Lek! Psykologi & Livsstil Pyssel & Kreativitet

10 anledningar till varför barn (och vuxna) borde leka mera

Medan barnen leker förbättras deras kommunikativa förmågor, menar den brittiska organisationen National Literacy Trust. Här kommer deras tio anledningar till varför barn (tillsammans med vuxna) borde leka mera!  

barn lek, lekkompetens, barnlekar, barn lärande, barn utveckling, kommunikation, viktigt att leka, barn, psykologi, barnpsykologi, bättre hälsa, hälsa, må bra

Den brittiska organisationen National Literacy Trust jobbar för att öka kommunikationsförmågorna hos människor som bor i utsatta områden i just Storbritannien. Med kommunikation avser National Literacy Trust såväl att läsa och skriva som att lyssna och tala. De tycker att leken är en viktig ingång till all form av kommunikation och listar därför tio anledningar till varför barn (och vuxna) borde leka mera – vi har såklart låtit oss inspireras av listan. Så här kommer tio skäl som vi alla borde beakta när det kommer till barns lek:

  1. Barns lek främjar läsförmågan. Hur otroligt det än låter är leken en fantastisk ingång till läsandet. Framför allt när man leker tillsammans med andra. Genom leken lär barnen sig att göra och använda ljud, utvecklar de sin vokabulär samt övar upp sin fantasi och sitt historieberättande.
  2. Lek och lärande hänger samman. Från finmotorik till turordning – under leken upptäcker och lär sig barnen nya saker.
  3. Genom leken kan barn och vuxna mötas. Som vuxen kan man skapa förutsättningar för barns lek, man kan både uppmuntra leken och gripa in om man tycker att den går överstyr. På så sätt blir leken en arena för både gränssättningar och djupa samtal om livet.
  4. När barnen leker får de en chans att vara spontana. Spontanitet är en viktig ingrediens i leken och ibland något man måste träna på att kunna vara. Ju oftare barnen har fri lek, desto bättre blir de på att improvisera i leken. Den vuxna kan i början behöva vara med barnet i leken, liksom för att få igång den, men efter ett tag blir barnet bra på att hitta på själv.
  5. Genom leken kan barnen uttrycka sig själva. Valmöjligheter i leken – det kan innebära allt från vilka leksaker man har till hur många lekar man har provat – ger barnen ett större utrymme till att uttrycka sig själva och att hitta ”sin grej”.
  6. Leken kan ge fysiskt utrymme… fysiskt utrymme till att röra på sig och utmana sig själv. Utomhuslek stimulerar dessutom sinnena och främjar kreativiteten – nya intryck är som kreativ dunderhonung.
  7. Leken ger vuxna möjlighet att lära sig leka igen. Även vuxna behöver leka då och då. Om man har barn kan det vara bra att öva upp förmågan att veta när man ska bryta barnens lek eller låta den fortgå, som man gör under lekens gång. Läs mer om vuxnas behov av lek i artikeln ”9 fullt rimliga skäl till varför vuxna borde leka mer”.
  8. Vuxna lär sig tyda barnens kroppsspråk under leken. Det är lärorikt att både observera och delta i barnens lek, då man lär känna barnen genom den. Även om ett barn inte uttrycker en viss känsla i ord kan man, om man nu har lärt sig att tyda hens kroppsspråk, få en inblick i hur hen mår genom att läsa av beteendet. Mycket lite av kommunikationen är verbal. Gammal som ung, vi uttrycker oss oftast med våra kroppsspråk.
  9. Under leken lär sig både barn och vuxna vikten av förståelse och tålamod. Leken är inte bara utvecklande för barn. Om nu de små lär sig hur viktigt det är att lyssna på och turas om med sina lekkamrater, lär sig vuxna att hålla tillbaka och att inte ta över barnens lek. Låt helt enkelt barnen styra leken, så länge det sker inom rimliga gränser (att ingen kommer till skada). Var gärna med, men ta inte över leken.
  10. Barns lek främjar social kompetens. Det är kul att leka. Det är ännu roligare att leka när man kommer överens med lekkompisen. För att kunna komma överens behöver man ofta lyssna, visa förståelse och hitta lösningar tillsammans. Man föds inte till att vara en god lyssnare, empatisk eller till att övervinna hinder, det är förmågor man lär sig. Leken är en grogrund för social kompetens, som ju även bygger på att man är bra på att kommunicera och uttrycka sig.

Text: Sandra Jönsson
Källa: National Literacy Trust
Bild: © Robert Kneschke / Adobe Stock