Psykologi & Livsstil

11 oväntade hälsofördelar med att skriva dagbok

Att som vuxen skriva dagbok kan ha många oväntade och glädjande hälsoföredelar – här kommer elva av dem! 

skriva dagbok, dagbok, tacksamhetsdagbok, dagböcker, dagboksskrivande, hälsa, skriva, skrivande, må bra, bra hälsa, bättre hälsa, psykologi

 1. Att skriva dagbok kan göra dig smartare. Det finns vissa evidenser för att man kan utveckla sin IQ, och enligt en forskningsrapport från University of Victoria kan det finnas ett samband mellan skrivande och ökad intelligens. När man skriver dagbok utforskar man språket samtidigt som man också stärker sin vokabulär. I samma rapport från University of Victoria menar forskarna att ha ett bra ordförråd kan vara ett mått på intelligens.
 2. Att skriva dagbok kan vara en övning i mindfulness. Medan handen skriver ord efter ord går man upp i själva sysslan – alltså att skriva dagbok. Tankarna får vandra fritt, man uppmärksammar olika sinnesstämningar och dåtida frustrationer liksom framtida orosmoment kan minska i skärpa. Observera att mindfulness inte handlar om att förtränga känslor, tvärtom handlar detta om att acceptera att just nu i detta ögonblick känner jag så här. Dagboksskrivande är väldigt tillåtande; man kan ge uttryck såväl för glädje som för sorg.
 3. Att skriva dagbok kan hjälpa dig att nå dina mål. Man kan skriva dagbok på olika sätt och av olika anledningar. Många använder dagboksskrivandet som ett redskap för målsättning. Genom att skriva om både drömmar och mål signalerar man till sig själv att det här är viktigt för mig, och därmed kan det bli lättare att faktiskt ta sina drömmar och mål på allvar. Dessutom kan man med hjälp av dagboken mäta sina framsteg, stora som små.
 4. Att skriva dagbok kan stärka din emotionella intelligens. Precis som dagboksskrivande kan ha en positiv effekt på skribentens IQ kan den emotionella intelligensen (EQ) stärkas av sysslan. Med emotionell intelligens menas bland annat förmågan att uppfatta och hantera känslor, både hos sig själv och hos andra. När man skriver dagbok får man en möjlighet att reflektera över och bearbeta tankar och känslor, vilket kan leda till ökad självkännedom.
 5. Att skriva dagbok kan förbättra ditt minne och förmåga till inlärning. Förklarat i ett neurologiskt perspektiv, om än ett förenklat sådant: när man skriver ner saker hjälper man hjärnan att sortera vad som är viktig respektive mindre viktig information, något som i sin tur kan påverka hur mycket man minns om vissa saker. Därför är att föra ett slags dagbok och/eller att göra anteckningar ett bra redskap när man exempelvis studerar och förväntas lära sig mycket om specifika områden.
 6. Att skriva dagbok kan stärka din självdisciplin. Självdisciplin är en förmåga man kan öva upp genom att till exempel upprepa ett och samma moment varje dag, såsom att skriva några rader i dagboken.
 7. Att skriva dagbok kan göra dig ännu mer kommunikativ. Det finns en koppling mellan förmågan att skriva och förmågan att tala på så sätt att ju mer man skriver, desto troligare är det att man är riktigt vass på att snacka snyggt.
 8. Att skriva dagbok kan hjälpa dig att läka. Det kanske mest fantastiska med dagboksskrivande är att det kan hjälpa människor att läka såväl kroppsligt som psykiskt. Det har gjorts många studier om i vilka avseenden denna form av skrivande kan påverka hälsan till det bättre och idag menar forskare att skriva dagbok kan hjälpa människor att till exempel bearbeta trauman, stressa ner, minska oro och att få bättre sömn. Notera att det finns en skillnad mellan att läka och att bota; dagboksskrivande kan exempelvis inte mirakulöst bota en kronisk sjukdom. Däremot kan det vara ett viktigt redskap för acceptans av sjukdomen.
 9. Att skriva dagbok kan göra dig ännu mer kreativ. Medan ett mer styrt skrivande kan hämma kreativiteten eftersom fokus ligger på att prestera, kan friheten i dagboksskrivandet elda på kreativitetsglöden. I en dagbok kan man inte skriva rätt eller fel – där finns plats att utforska tankar och idéer. Idéer föder idéer. Med andra ord: kreativitet och idémakeri är något man kan öva på.
 10. Att skriva dagbok kan öka din självkänsla. Många skriver tacksamhetsdagbok, ett skrivande som fokuserar på de saker man är glad för och nöjd med. Genom att skriva ner saker som man tycker att man har gjort bra kan man få ett stöd de perioder självkänslan inte är på topp – ”Jaså, gjorde jag det här”. Att kunna bläddra tillbaka i tiden och se att man klarade sig igenom svåra situationer och uppgifter är ganska så fantastiskt och stärkande. Empowerment ftw! Man är mer kapabel än vad man ofta tror.
 11. Att skriva dagbok kan hjälpa dig att förstå vad som verkligen är viktigt för dig. Allt för ofta – framför allt när man har det svårt eller allt bara tycks flyta på – tenderar man att glömma bort allt det fina man har i livet. Det kan också hända att man lägger fokus på saker som egentligen inte spelar så stor roll för en själv, att man liksom dras med i vardagen och förväntningarna. Dagboksskrivande, i synnerhet att skriva tacksamhetsdagbok, kan lyfta fram det som man tycker och känner är mest värdefullt i livet och hjälpa en att uppskatta det fina man har. 

Källor: Huffington Post; Observer; Monitor on Psychology.
Bild: © Mark Abercrombie / Adobe Stock.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.