Psykologi & Livsstil Pyssel & Kreativitet

5 exempel på kreativa saker du gör när du jobbar med SEO

jobba med seo

Jobba med SEO – vad gör man då?

anlita seo byrå
Bild: © Pexels Education via Pexels

SEO är förkortningen för Search Engine Optimization och på svenska kallas det för sökmotoroptimering. Den här sortens optimering går ut på att förstå hur sökmotorer och webbplatser fungerar, hur människor använder sökmotorerna, exempelvis Google, och webbplatserna i förhållande till varandra samt hur man kan anpassa den egna webbplatsen utifrån allt detta.

Vare sig du driver en blogg för egen del eller driver en webbplats kopplad till ett företag är SEO-kunskaper viktiga för att få trafik. Du använder nämligen sökoptimeringen för att få folk att hitta till och interagera med din webbplats utifrån dess syfte.

Optimering är ett stort fält med en rad olika expertområden. Vissa delar av sökmotoroptimeringen kan du lära dig och göra själv. Andra delar kan du med fördel anlita en SEO byrå för att få hjälp med. Även om du blir riktigt bra på ett av fälten kan det vara svårt att behärska dem alla, för det här sträcker sig från att skriva till att programmera.

Skapa en mångsidig kreativ karriär på en SEO byrå

Om du vill ha en kreativ karriär med fokus på att skapa för webben är att bli SEO-expert ett bra alternativ. Lär du dig sökmotoroptimering kan du dessutom hjälpa dina egna webbplatser framåt, samtidigt som dina kunskaper lägger grunden för karriären.

När du jobbar med SEO får du möjlighet att skapa på olika sätt, och givetvis beroende på vilken inriktning du har. Du kan jobba med statistik, analys, text, design, programmering och en massa annat.

Nedanför följer beskrivningar av 5 kreativa saker du gör när du jobbar med sökmotoroptimering. Låt dig inspireras – antingen inför en ny karriär eller inför att du ska anlita professionell SEO-hjälp.

5 exempel på kreativa saker du gör på ditt SEO-jobb

Vilka kreativa saker gör du när du jobbar med SEO?

1. Samla in och analysera information

För att på djupet kunna förstå hur människor använder sökmotorerna och webbplatserna måste man samla in information. Sedan måste man analysera informationen utifrån olika kriterier.

seo analys byrå
Bild: © kanchanachitkhamma via Canva

Den kan vridas och vändas på hur mycket som helst, så det krävs ett kreativt sinne med en känsla för människors beteenden för att hitta nya aspekter och att presentera dem på ett begripligt sätt.

Det finns massor av SEO-verktyg som används för att samla in och analysera informationen.

2. Skriva SEO-texter utifrån sökkriterier

Att skriva för webben innebär bland annat att skriva SEO-texter. En SEO-text ska inte bara vara välskriven, utan innehålla den information som människor söker på – och därmed vill ha – liksom vara strukturerad på ett överskådligt sätt. Därutöver ska den innehålla en lagom mängd sökord, som SEO-experten tar fram genom särskilda sökords- eller nyckelordsverktyg.

Ju bättre texten stämmer överens med vad besökaren faktiskt vill ha, desto mer trafik kommer texten också dra in till webbplatsen. Så att skriva på ”rätt” sätt är viktigt, och just SEO-texter är ett eget fält inom sökmotoroptimering. Det finns SEO-byråer som enbart fokuserar på textproduktion.

3. Designa användarvänligt utifrån beteenden

SEO-design är också det ett eget fält. Egentligen är det en form av webbdesign som är nischad mot att designa utifrån hur människor interagerar med en webbplats. Om designen inte är användarvänlig, eller med andra ord UX-anpassad, riskerar man att tappa många besökare och eventuella kunder.

seo ux design
Bild: © kanchanachitkhamma via Canva

Kanske har du själv varit med om frustrationen i en svårnavigerad webbsida och/eller i bristande funktioner, såsom knappar som inte fungerar eller sitter där de ska? En designer med fokus på SEO, förslagsvis en SEO byrå, försöker på djupet förstå hur designen kan underlätta och förbättra hela användarupplevelsen – och designa utifrån det.

4. Programmera utifrån SEO och UX

Programmering utifrån SEO- och UX-kriterier är likaså ett stort fält inom sökoptimering. Det finns många aspekter av fältet. Oftast samarbetar programmeraren och designern nära för att tillsammans utveckla användarvänliga webbplatsfunktioner och -utseenden.

Sett i ett SEO-perspektiv jobbar en programmerare också med att snabba upp webbplatserna, så att besökarna inte ska behöva vänta länge på att sidorna ska laddas. Det är snudd på omöjligt att uppnå bra SEO-resultat utan kunnig programmeringshjälp.

Men så är det ju med samtliga fälten!

5. Marknadsföra utifrån information och analys

Både design och skrivande kan kopplas till marknadsföring. Inom SEO kan dock reklam innebära mycket, och det kan i regel kopplas till vikten av att samla in och analysera information.

Marknadsföring kan ske genom displayannonser, länkbyggen och genom en rad olika tillvägagångssätt. Är reklamen värd kostnaden? Sådant håller denna sorts SEO-expert koll på.  

Det ska tilläggas att vissa av rollerna överlappar varandra, och en SEO byrå kan oftast ta ett helhetsgrepp om webbplatsen. En och samma person kan sällan alla bitarna och definitivt inte samtliga bitarna lika bra.

Kanske är du själv bra på att analysera och skriva men mindre bra på design och programmering. I slutänden kan du då behöva SEO-hjälp med dessa bitar.