Psykologi & Livsstil

5 sätt att uppfostra barn och unga till att bli generösa

Generositet, hjälpsamhet och snällhet smittar – tro det eller ej! Genom att själv visa tecken på dessa egenskaper kan du inspirera barnen och tonåringarna i din omgivning till att själva följa det goda exemplet. Här kommer 5 sätt att uppfostra barn och unga till att bli generösa!

barn och unga, tonåringar, barn, vara snälla mot varandra, generös, hjälpa andra, lära ut generositet, generositet, positiv psykologi, bättre hälsa, hälsa, må bra, hälsa, må bra, lycka, välmående

  1. Kommunicera att det är viktigt att ge. Kommunikation kan vara både kroppslig och verbal. För att kommunicera vikten av att ge kan du samtala om generositet med barnen och tonåringarna liksom du kan vara ett gott exempel själv, och detta genom att helt enkelt göra generösa gärningar. Med generösa gärningar menas allt från att hjälpa någon att plocka upp en sak denna har tappat på golvet till att ge ett fysiskt föremål till någon som behöver det till att bjuda in en annan person till leken.
  2. Skydda inte barnen och tonåringarna från lidande. Det vill säga uppmuntra barnen och tonåringarna till att känna medkänsla med människor i utsatta situationer genom att själv försöka sätta ord på vad du känner inför lidandet. Dessutom visar forskning inom psykologi att vår förmåga att känna medkänsla ökar när vi får höra berättelsen bakom lidandet, när lidandet får ett ansikte. Vi blir därför mer benägna att hjälpa och ge när vi inte bara får se en siffra, utan också får höra en personlig berättelse.
  3. Berätta om den globala gemenskapen. Visst kan uppmaningen ”Berätta om den globala gemenskapen” låta lite luddig, men den är inte mindre viktig för den sakens skull. Människor har en tendens att hjälpa andra människor som man räknar som ”de sina”, som den egna gruppen. Samtidigt tyder empiri från människors vardag på att det här med vad som är den egna gruppen är tämligen tänjbart. Framför allt när vi hela tiden möter kulturer från hela samhället och världen. Uppmuntra barnen och tonåringarna till att utforska olika kulturer och levnadssätt och öka på så sätt deras benägenhet att visa förståelse för och hjälpa människor som exempelvis bor i andra länder.
  4. Volontärarbeta mera! Det finns, enligt forskning från Greater Good Science Center vid Berkeley-universitetet i Kalifornien, tydliga indikationer på att ju bättre de vuxna är på att volontärarbeta i sin nära omgivning, desto mer hjälpsamma och generösa är även barnen och tonåringarna, som bor där, mot andra.
  5. Säg tack så ofta du kan. Det bästa sättet att uppfostra barn och unga till att bli generösa är att säga tack så ofta du kan. Återigen – var ett gott exempel! Kanske inte helt oväntat kan ett enkelt tack åstadkomma mycket. Det gör att den som ger känner sig bekräftad och vill ge ännu mera, och på så sätt blir det en positiv cirkel av generositet och tacksamhet.

Text: Sandra Jönsson
Källa: Greater Good Science Center vid Berkeley-universitetet i Kalifornien (https://greatergood.berkeley.edu)
Bild: © Eléonore H / Adobe Stock