Psykologi & Livsstil

5 tuffa känslomässiga erfarenheter från barndomen som kan påverka oss som vuxna

Det vi råkar ut för som barn kan hänga med och sätta käppar i hjulet för oss genom hela livet. Här kommer fem tuffa känslomässiga erfarenheter från barndomen som kan påverka oss som vuxna:

emotionella sår, känslomässiga sår, har blivit sårad, sårar andra, barndomssår, sår från barndomen, trauman i barndomen, psykologi, bättre hälsa, hälsa, må bra

1. Den känslomässiga erfarenheten från att ha blivit övergiven…

… kan göra oss rädda för att bli lämnade och känna oss ensamma som vuxna. På grund av denna rädsla finns det många som väljer att lämna före de blir lämnade och som därför inte stannar kvar i relationer fastän de betyder mycket för dem.

2. Den känslomässiga erfarenheten från att ha blivit avvisad…

… kan göra att vi i vuxen ålder känner oss mindre värda att älskas av både oss själva och andra. I värsta fall kan denna syn på sig själv leda till social isolation, att man hellre väljer att vara ensam än att ta risken att bli avvisad igen.

3. Den känslomässiga erfarenheten från att ha blivit förödmjukad…

… kan göra att vi, när vi väl har blivit vuxna, hela tiden är beroende av andra och deras bekräftelse. Det är inte ovanligt att man börjar utsätta andra för den förödmjukelse och de kränkningar man själv råkat ut för.

4. Den känslomässiga erfarenheten från att ha blivit sviken…

… kan göra att vi känner oss ovärdiga det som lovas oss och upplever att vi måste manipulera omgivningen för att få vår vilja igenom, ja, till och med som vuxna. En följd av detta kan bli att man även känner att man inte kan lita på människorna i sin omgivning och att man därför utvecklar ett kontrollbehov.

5. Den känslomässiga erfarenheten från att ha blivit orättvist behandlad…

… kan göra att vi i vuxen ålder känner att vi inte räcker till, att vi aldrig är bra nog. Denna känslomässiga erfarenhet kommer ofta hemifrån, det vill säga om man har vuxit upp med väldigt auktoritära föräldrar som har haft helt orimliga krav och som har varit snara att kritisera. För att kompensera för känslan av otillräcklighet kan man bli ”överdrivet” orienterad mot effektivitet och perfektionism.

Tänk på att ditt bemötande av barn och unga kan göra all världens skillnad för hur de känner sig i stunden och resten av sina liv.

Källor: Health-conditions.com; Steptohealth.com.
Bild: © bramgino / Adobe Stock.