Psykologi & Livsstil

5 skäl till att förundran är en fantastisk känsla

Förundran, hänförelse eller vördnad – här har du skälen till att känna det!

Det blir allt vanligare att prata om förundran, den där storslagna känslan som tycks påverka oss på de mest fantastiska sätt. Och det är inget luddigt prat. Vid The Greater Good Science Center på Berkeley-universitetet i Kalifornien forskar man på vad känslan i fråga kan göra med oss människor, forskningen kan kopplas till deras övriga studier inom positiv psykologi. Du kan läsa mer om det här och här.

5 skäl att känna förundran
Bild: © Цвета Тишины / Pexels

På engelska benämns känslan awe. I svenskan har vi flera ord för det: förundran, hänförelse eller vördnad. Utifrån det engelska ordet bildar man ju vidare både awesome och awful, vilket visar på känslans komplexitet. Men oftast för den något gott med sig, som när man bevittnar solnedgången över havet och känner det som att tiden står stilla eller när man håller en nyfödd bebis i famnen och inser att livet är ett mirakel.

I sådana stunder är det inte ovanligt att man överväldigas av glädje.

5 skäl att känna förundran – bland massor av skäl

Vilka är då skälen till att förundran är en så bra känsla?

  1. Känslan kan göra så att du känner dig nöjdare med tillvaron, även de små ögonblicken kan vara stora ögonblick.
  2. Den kan göra dig mindre stressad…
  3. Och till och med påverka upplevelsen av dagen, få dig att känna att du har mer tid än vad du kanske annars gör.
  4. Inför storslagenheten i stunden är det svårt att känna sig annat än ödmjuk, och att känna sig liten i världen skapar även en känsla av delaktighet. Det finns något större än en själv, men man är också en del av detta större, av livet självt.
  5. Just den här förunderliga känslan av att vara en del av något större kan leda till att man känner sig närmare andra, gemenskap. Då blir man inte så sällan snällare och generösare mot andra.

Förundran, hänförelse, vördnad, eller vilket ord man nu använder för känslan, medför alltså en rad mjuka livskvaliteter. Bäst av allt är att många av världens förunderligheter kan njutas av gratis, solnedgången, blomdoften och fågelkvittret måste trots allt inte köpas för pengar.  Det kan räcka att gå en runda i hemmakvarteren.

Källa: Greater Good Magazine