Psykologi & Livsstil

5 starka skäl att öppna ett ISK – om du inte redan har ett

öppna isk konto

Vilka är de främsta skälen att öppna ett ISK?

isk konto för barn
Bild: © Sunny Studio via Canva

Investeringssparkonto är mest känt under ISK och är en form av sparkonto på vilket man kan handla med aktier, fonder och värdepapper generellt. Det här har blivit en av de populäraste sparformerna i Sverige, och det finns många goda skäl till det. Nedanför kan du ta del av fem starka skäl att skaffa ISK – och givetvis läsa mer om hur du går till väga när du öppnar ett.

1. Låg skatt på och ingen egen deklaration av ISK

Skattereglerna – och den låga skatten – är utmärkande för ISK. Om man handlar aktier, fonder och värdepapper på ett vanligt fondkonto eller en vanlig depå måste man betala en vinstskatt på 30 procent.

På ett investeringssparkonto betalar man däremot bara en schablonskatt, vilken bestäms varje år. Skatten gäller för hela det investerade kapitalet men är alltså tämligen låg. För att exemplifiera var schablonskatten 1,25 procent 2022.

investeringssparkonto bostadsköp
Bild: © Sunny Studio via Canva
Om du ska köpa bostad – såsom ett hus – är det bra med ett långsiktigt sparande. Vem vet, kanske lyckas du spara ihop till kontantinsatsen…?

Förutom låg skatt innebär sparande på ISK att man slipper deklarera kapitalvinster eller -förluster. Deklareringen, redovisningen, sker nämligen automatiskt i och med sparformen. Många upplever redovisning av kapitalvinster på den årliga K4-blanketten som direkt avskräckande. När man har ISK kan man handla med alla tänkbara värdepapper liksom fonder utan att behöva göra ansträngningen att fylla i K4.

Nackdelen med ISK är att man måste betala schablonskatten oavsett om investeringarna går med vinst eller förlust under ett år. Man får inte heller kvitta vinst mot förlust. Sett över tid brukar ISK dock vara ett mycket bättre val och det lämpar sig särskilt bra för ett långsiktigt sparande.

2. Enkelt att öppna ISK och man kan ha flera stycken

Var du hittar bästa ISK konto kan du läsa mer om på bland annat Finanspunkten. I dag finns många olika investeringssparkonton, och detta tack vare att så många olika banker erbjuder dem. Skattereglerna och uppläggen är de samma, dock kan de olika kontona medföra varierande courtage, varför du vinner på att kolla runt och jämföra innan du bestämmer dig för ett.

Med detta skrivet är det enkelt att öppna ISK. Oavsett om man väljer att hålla sig till sin traditionella bank, Avanza eller till någon av fondrobotarna – exempelvis Lysa – gör man mest bara en BankID-signering för att komma i gång. Det, och så fyller man i hur mycket man vill spara i form av ett engångs- eller månadsbelopp.

Man kan ha flera olika ISK på flera olika banker samtidigt. Eftersom beskattningen sker automatiskt blir det inte ens rörigt att dela upp sparandet.

3. Avancerade investeringar blir enkla investeringar

Tidigare har att investera i aktier och värdepapper setts som något för en liten klick initierade människor, då det av många har ansetts vara för krångligt att dels sätta sig in i börsen, dels att deklarera K4. Tack vare ISK och ett investerarklimat som tillgängliggör börsen är det enklare än någonsin att köpa aktier. Det är också lätt att hålla koll på investeringarna, som finns listade på investeringssparkontot.

4. Insättningsgarantin skyddar pengarna på sparkontot

Även ett ISK omfattas av den så kallade insättningsgarantin. Om den bank där man har sitt investeringssparkonto mot förmodan skulle gå i konkurs får man tillbaka sina pengar. Då av staten. Att öppna en bank i Sverige är inget man gör med lätthet, så man kan förutsätta att de banker som finns på den svenska marknaden och som erbjuder ISK bedriver en högst seriös verksamhet.

5. ISK är bra vid ett långsiktigt sparande för framtiden

Allra mest till sin rätt kommer nog ändå ett ISK när man sparar långsiktigt. Så är det egentligen med alla investeringar. Om du behöver pengarna om en vecka, en månad eller om ett år är kanske att köpa aktier eller fonder inte rätt väg att gå för dig. Som läget är nu, vill säga.

Alla investeringar blir som bäst när man har råd att tåla en eventuell nedgång och sitta still i båten tills vinden vänder igen. Särskilt de investeringar som direkt kan kopplas till index eller en specifik bransch. Allt går i vågor.

sparande för framtiden
Bild: © Sunny Studio via Canva
ISK passar bra när du sparar pengar inför barnens framtid.

Det går att överföra månatliga belopp till ISK – som vid ett vanligt fondsparande – och detta är ett ypperligt sätt att sprida risken över tid. För vid riskspridning och långsiktigt tänk kan man skapa en portfölj som både ger ökad trygghet och guldkant på vardagen.

Investeringssparkonto är en småspararfavorit när man sparar för barnens framtid, liksom för sin egen. ISK kan rentav ersätta ett IPS-konto, ett konto för individuellt pensionssparande, då denna sparform i de flesta fall inte är särskilt gynnsam med tanke på att pengarna låses tills man är minst 55 år och att vinsten beskattas jämförelsevis tungt.

Pengarna på ISK kan plockas ut när man vill, och detta utan att man måste betala en ”straffavgift”. Oavsett om det är ett kortsiktigt eller långsiktigt sparande är en sådan flexibilitet många gånger att föredra.