Psykologi & Livsstil

Kan man köpa lycka för pengar? Till viss del kan man det…

Lycka kan inte köpas, säger man ju… Är detta verkligen sant?

Påståendet att pengar inte gör en lycklig är inte helt sant. Hela lyckan hänger så klart inte på hur mycket pengar man har, särskilt inte om man redan klarar sig bra ekonomiskt. Men för den som inte har pengar är varje penning av värde och en potentiell lättnad.

Till en viss gräns kan pengar göra en lycklig. Gränsen innebär att man upplever ökad trygghet, varför samhällen vinner på att omfördela resurser så att människors behov tillfredsställs. Det är en forskningsbaserad tanke, och denna kan du läsa mer om här.

kan man köpa lycka för pengar
Bild: © 89Stocker via Canva

Vid frågan om hur mycket pengar som krävs för att göra en lycklig går svaren isär, se här! Enligt en amerikansk studie verkar en lön motsvarande 40 000 kronor bidra till ökad lycka, medan en annan amerikansk studie inte har kunnat visa på en gräns. Ju mer pengar desto bättre, helt enkelt.

Man kan egentligen bara konstatera att lycka är ett komplext fält, för vad exakt är det med pengar som ökar lyckan? Svaret varierar från person till person. För vissa är det just tryggheten som hägrar, vetskapen att man har råd med mat och medicin. För andra är det makten som ger en kick.

Men vad som är viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att pengar samtidigt kan späda på stress och psykisk ohälsa. Om man jobbar för en fritid som man aldrig har tid att ha kan man rentav känna sig olycklig.

Källor: Dagensps.se; Mabra.com