Kroppen & Kurer

6 orsaker till värkande och spända käkar

Vilka medicinska orsaker kan finnas bakom värkande och spända käkar?

käkledsproblem, värk i käken, smärtor i käken, spänd käke
Bild: © nebari / iStock

1. TMJ eller TMJD är förkortningen för Temporomandibular Joint Disorders och innebär att man har käkledsproblem. Problemen sitter både i käkleden och i musklerna i närheten av käken. Käkledsproblemen kan medföra att man få låsta och värkande käkar. Stelheten och smärtan kan sprida sig till resten av ansiktet. Många med TMJ vittnar om extrema ansiktssmärtor.

2. Stress och oro kan göra så att man spänner käkmusklerna och gnisslar tänder när man såväl sover som är vaken. Spänningarna och tandgnisslandet kan ge upphov till stelhet och värk. Prova att göra avslappningsövningar för ansiktet för att mjuka upp käken.

3. Tandgnissling eller bruxism behöver inte bero på stress och oro. Det kan ha andra medicinska orsaker, såsom bakomliggande värkproblematik och genetik. Tandläkaren kan hjälpa till att hitta lösningar på tandgnisslandet. Det är viktigt att få bukt med det då det kan ge spänningar, värk och slitage.

käkledsproblem, värk i käken, smärtor i käken, spänd käke
Bild: © nyul / iStock

4. För mycket tuggande av exempelvis tuggummi kan också ge värkande och spända käkar.

5. Reumatoid artrit, RA eller ledgångsreumatism är en autoimmun sjukdom som bland annat inflammerar och bryter ned lederna i kroppen. Den ger även muskelsmärtor. Eftersom det finns leder i käken kan denna drabbas av inflammationen. Många med reumatoid artrit har dessvärre TMJ.

6. Artros i käkleden är ännu ett relativt outforskat medicinskt fält och det är inte heller så vanligt att man får denna form av käksledsproblem. Artrosen skadar och försämrar funktionen i käkens ben, brosk och vävnader.

Text: Sandra Jönsson
Källa: Healthline.com