Kroppen & Kurer Psykologi & Livsstil

8 saker du borde veta om adhd

Adhd är en osynlig diagnos som det under många år har funnits en hel del förutfattade meningar om. Även om det fortfarande finns fördomar om adhd har den medicinska utvecklingen bidragit till att denna neuropsykiatriska funktionsnedsättning har börjat få ett erkännande i samhället. Bättre hälsa listar i denna artikel 8 saker du borde veta om adhd.

8 saker du borde veta om adhd

1. Adhd finns!

Adhd må vara en osynlig diagnos – men den finns! Denna neuropsykiatriska funktionsnedsättning, som egentligen heter Attention Deficit Hyperactivity Disorder, har t.o.m. ett eget diagnosnummer: F90 (eller F90.0B). På senare år har det gjorts klinisk forskning på hur adhd påverkar hjärnan och kognitiva processer. Resultat från olika fMRI visar hur hjärnaktiviteten kan se ut om man har adhd, alltså är detta även ett kroppsligt tillstånd. Klicka här för att se bilder från fMRI-studier (obs! forskningsrapport på engelska).

2. Många har adhd

Adhd är en vanlig och utbredd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Både barn och vuxna kan ha den. Adhd har inget med klass, etnicitet, uppfostran, intelligens o.s.v. att göra. Diagnosen kan drabba vem som helst.

3. Fler killar än tjejer har diagnosen adhd…?

Det är vanligare att barn och killar får diagnosen adhd än att vuxna och tjejer får den. Killar diagnostiseras två-tre gånger så ofta som tjejer, men detta kan delvis bero på ett stort mörkertal och på att det finns föreställningar om hur s.k. ”flickor” och ”pojkar” bör bete sig. Det här är ett problem eftersom somliga tjejer är odiagnostiserade p.g.a. förutfattade meningar. Klicka här för att läsa en intressant och upplysande artikel om hur föreställningar om och förväntningar på ”flickors” beteende kan påverka diagnostisering av adhd och därmed deras rätt till hjälp.

4. Att få diagnosen adhd är en svår och lång process

För att få adhd-diagnosen måste man uppvisa en mängd symptom och dessutom ha svårt för att klara vardagen, d.v.s. att symptomen är så svåra att man inte klarar av skolarbete, vissa rutiner, att sköta jobbet, social interaktion etc. Det finns inget enskilt test som kan avgöra om man har adhd eller inte så adhd är en kriteriediagnos vilken inbegriper olika symptom.

5. Adhd är INTE likadan för alla drabbade

Adhd kan ta sig olika uttryck för olika individer och förekommer i framför allt tre olika former:

  • Add är som adhd fast utan överaktiviteten eller den s.k. hyperaktiviteten. Uppmärksamheten kan brista och man kan få svårt att ta till sig intryck.
  • Adhd är adhd med inslag av hyperaktivitet.
  • Damp är en term som väldigt sällan används idag. Istället brukar man säga att man har adhd i kombination med dcd. Detta innebär att man har svårt med impulskontroll.

6. Den drabbade kan få andra symptom och diagnoser än adhd

Som om det inte vore nog att ha diagnosen adhd kan man drabbas av psykisk ohälsa, t.ex. ångestsyndrom och sömnsvårigheter. Man kan också få skriv- och lässvårigheter. Diagnosen kommer sällan ensam!

7. Behandlingen av adhd är mångfacetterad

Idag behandlas adhd på många olika sätt, oftast integreras olika medicinska praktiker för att behandlingen ska bli så effektiv som möjligt. Exempel på behandlingsformer är medicinering och psykoterapi.

8. Det är ingens fel att man får adhd

Det var kanske vanligare förr men ibland kan adhd fortfarande förknippas med dålig uppfostran, bristande moral och överlag ett dåligt beteende. Men så är inte fallet! Adhd är en osynlig diagnos som både har sin grund i genetik och i kognitiva funktioner. Precis som med andra symptom är det ingens fel att man får adhd.

Källor: 1177: Vårdguiden; Everyday Health; ADHD Awerness Month; Lärarnas Nyheter; Internetmedicin.se.
Bild: © Sangoiri / Dollar Photo Club.

2 kommentarer

  1. Från vilken källa har du fått den felaktiga uppgiften om att ADHD är en sjukdom? Att upprepade gånger påstå det är både nonchalant, okunnigt och en fet spark tillbaka in i stigmatiseringen och mytbildningen för alla med diagnosen.

    1. Tack för kommentar, Johan. NPF är väl det mest korrekta. “Osynlig sjukdom” använder man ibland om adhd och NPF, om du söker på det dyker det upp i mediesammanhang. Men som du påpekar är det kanske okunnigt och slarvigt när Riskförbundet Attention själv kallar adhd för en NPF. http://attention-riks.se/npf/om-npf/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.