Psykologi & Livsstil

Blir det svårare att få nya vänner ju äldre man blir?

Kan forskningen förklara varför det blir svårare att skaffa nya vänner med åren?

svårt att få vänner, svårt att få kompisar, få nya kompisar
Bild: © Uberimages / iStock

Efter 30 blev skillnaden så tydlig: det är inte längre lika lätt att skaffa nya vänner. Förändringen har säkert varit successiv. Men den känns ändå som ett sorgligt bakslag i livet.

Många har vittnat om att det blir svårare att bygga upp en vänskap med åren – ligger det något i det?

University of Kansas-forskaren Jeffrey Hall kan i en ny studie visa på ett tydligt samband mellan högre ålder och färre vänner. Denna studie är publicerad i Journal of Social and Personal Relationships.

Hall undersökte hur lång tid det tog för 112 collegestudenter att få nya vänner under de nio första veckorna på universitetet. Därefter lät han 355 vuxna fylla i ett frågeformulär om deras vänskapsrelationer.

Enligt Greater Good Science Magazine är det här den första studien i sitt slag som utforskar vilka aktiviteter som för vänner närmare varandra och exakt hur mycket tid man måste tillbringa tillsammans för att bli vänner på riktigt.

För oss vuxna är resultaten något nedslående. Så här mycket tid beräknar Hall att man aktivt måste tillbringa tillsammans för att utveckla en vänskapsrelation:

  • Det tar unga 43 timmar och vuxna 94 timmar att gå från att vara bekanta till att bli ytliga vänner.
  • Det tar ytterligare 57 timmar för unga och 164 timmar för vuxna förvandla den ytliga vänskapen till en djupare vänskapsrelation.
  • Det tar dessutom 119 timmar för unga och 219 timmar för vuxna att bli bästa vänner och inte ”bara” vänner.
svårt att få vänner, svårt att få kompisar, få nya kompisar
Bild: © djiledesign / iStock

I samma studie kommer Hall fram till att man inte kan få vänner utan ansträngning. Förutom att tillbringa tid tillsammans måste man tillbringa tiden på rätt sätt. Vad som är rätt sätt varierar såklart beroende på hur man är som personer och vad man tycker om att göra.

Kanske något överraskande behöver att prata med varandra inte vara det som fixar vänskapen. Hall såg inga avgörande samband mellan att prata mycket med varandra och att bli bättre vänner.

Fastän man som vuxen har ett ganska så fullt vardagsschema kan det vara väl värt att skapa luckor för tid att umgås med de vänner man tycker allra mest om och/eller vill komma ännu närmare. Om man inte gör det blir banden svagare och svagare med tiden…

Med tanke på hur mycket tid som krävs för att bygga upp en vänskap bör man vårda de relationer man har.

Text: Sandra Jönsson
Källor: Journal of Social and Personal Relationships; Greater Good Science Magazine