Inredning & Trädgård Psykologi & Livsstil

Drömmer du om att köpa en fastighet och hyra ut lägenheter?

fastigetsfinansiering lån

Redo att infria drömmen om att köpa en fastighet?

köpa fastighet och hyra ut lägenheter
Bild: © rattanakun via Canva

Att investera i fastigheter måste inte innebära att man bygger eller köper ett helt bostadskvarter. Tvärtom kan det vara ett småskaligt projekt genom vilket man köper ett hus som rymmer tre fyra lägenheter, varav en av lägenheterna blir den egna bostaden. Resten av bostäderna hyr man ut. Många gånger finns redan befintliga hyresgäster.

Ett sådant här fastighetsprojekt är inte alls dumt, för det ger en extra inkomst varje månad samtidigt som man har något att pyssla med om dagarna. Stort som litet, ett bostadshus bör alltid ges omsorg och här har man sin chans att vara såväl fastighetsägare som vaktmästare. Om man nu är den händiga och fixiga typen, vill säga.

Även vid mindre fastighetsaffärer är det långt från självklart att man har hela kapitalet själv. Vanligast är att man har en viss del – rentav en väsentlig del – av investeringsbeloppet men att man sedan ansöker om exempelvis ett kompletterande fastighetslån.

Vilka typer av fastighetslån finns på marknaden?

Som fastighetsägare och -utvecklare bör man ha någon form av företag och som företagare i fastighetsbranschen är det i regel fastighetslån för företag man kan få, om man ansöker om det.

Vilken typ av fastighetsfinansiering man behöver beror på i vilket utvecklingsskede fastigheten befinner sig. Är byggnaden på plats eller ska den byggas från grunden? Nedanför följer exempel på olika fastighetslån för företag:

Byggnadskreditiv

Byggnadskreditiv är som en företagskredit eller kontokredit – men för fastighetsprojekt. Som de flesta krediter är detta ett högst flexibelt lån. Återbetalningen sker vanligtvis när man är klar med projektet och sålt objektet.

Eftersom bygg- och fastighetsprojekt blir klara steg för steg är det en fördel att kunna låna pengar med tiden, och det är just så byggnadskreditiv fungerar. Man får en flexibel kredit som man kan låna från när man väl behöver pengarna och betalar därför aldrig för mer än det utnyttjade beloppet.

Brygglån

Brygglån eller bryggningslån skapar en finansiell brygga mellan fastigheter man redan äger och nya fastighetsprojekt. Det är ju oftast så att fastighetsutvecklarens kapital är bundet i fastigheter och då kan ett lån behövas tills kapitalet frigjorts. Och just här kommer brygglån in i bilden.

Samma låneform kan också nyttjas vid de tillfällen man i grund och botten har en stabil ekonomi men hamnat i tillfälliga svårigheter. Svårigheter kan man hamna i om saker krånglar under utvecklingsprocessen.

Fastighetslån i kombination med eget kapital

Sett till hur det brukar gå till utgörs fastighetsfinansiering inte så sällan av två delar: fastighetslån respektive eget kapital.

fastighetslån för företag
Bild: © Navamin studio via Canva

Kanske har man sålt sin villa eller fått ett arv och på så sätt kommit över ett visst kapital, eller kanske är man en etablerad fastighetsutvecklare med en rad projekt i bagaget… Oavsett vilket är eget kapital av vikt vid köp av fastighet. Men det är inte jättevanligt att man löser hela finansieringen själv. Därför finns kombinationslösningar.

Fastighetsfinansiering och fastighetslån är ett område för sig. Av den anledningen kan det vara bra att kontakta en långivare och rådgivare som har fokus på denna investeringsform. Långivaren kan vara till väldigt stor hjälp som bollplank!

Vilka former av fastigheter kan man investera i?

Man kan investera i flera olika former av fastigheter, bland annat i:

  • Bostadsrätter
  • Hyresrätter
  • Äganderätter

Att göra markförvärv kan vara ett viktigt steg inom utvecklingen av fastigheter, så att investera i tomter ingår också i det hela.

Hur går det till att ansöka om ett fastighetslån?

Att köpa och bygga fastigheter kan vara både enkelt och svårt. Projektets omfattning avgör så klart hur många detaljer man kommer behöva ta hänsyn till. Vid köp av ett litet hyreshus kan hela fastighetsaffären vara ganska okomplicerad – däremot inte utan sitt regelverk.

När man behöver fastighetsfinansiering är det en bra idé att vända sig till en långivare med fokus på just fastighetslån för företag. En sådan långivare har nämligen stor kännedom om marknaden och kan därför göra en kvalificerad bedömning.

Ansökningsprocess för något större projekt

Hur går det till att ansöka om fastighetslån steg för steg?

  • Kontakta en långivare som är nischad mot fastighetsfinansiering. Triolkapital.se är ett exempel på en sådan långivare.
  • Skicka de nödvändiga dokumenten till och ha en dialog med långivaren. Se den eventuella fastighetsfinansieringen som en möjlighet att bolla idéer med branschkunniga.
  • Få en kvalificerad bedömning av fastighetsprojektets förutsättningar – här vägs även juridiska aspekter in – och ett skräddarsytt låneförslag utifrån förutsättningarna.
  • Ha en regelbunden kontakt med långivaren och låt finansieringen utvecklas i takt med projektet. Med andra ord kan fastighetsfinansieringen också ske steg för steg.

Ansökningsprocess för något mindre projekt

Nu kanske det är drömmen om att äga ett litet hyreshus som hägrar och då kan det gott och väl räcka med att kontakta den lokala banken.

Utgå från att även de minsta fastighetsprojekten har sina ekonomiska och juridiska detaljer. Därför kan de behöva bollas med andra kunniga i branschen, må det vara med en besiktningsman eller med en banktjänsteman.