Psykologi & Livsstil

En majoritet väljer att inte behålla borttappade plånböcker

Skulle du lämna tillbaka en borttappad plånbok som innehåller pengar?

lämna tillbaka borttappad plånbok

Det är stor chans att du faktiskt skulle försöka leta upp ägaren till en borttappad plånbok, och då i synnerhet till en plånbok som innehåller pengar. Detta visar en studie som kan läsas i tidskriften Science (2019).

Forskare genomförde ett socialt experiment i 355 städer i 40 länder. Experimentet gick ut på att de lämnade in 17 000 ”borttappade” plånböcker med varierande pengasummor (eller inga pengar alls) till främst olika receptioner i den privata och offentliga sektorn. Detta gjordes i all hast. Inlämnaren uppgav inte ens sitt namn och kontaktuppgifter.

Däremot innehöll plånboken uppgifter till den ”rätte” ägaren. Den innehöll även en shoppinglista på det lokala språket, betalkort och så vidare. Med bara ett par undantag bland de 40 länderna var människor benägna att leta upp plånböckernas rätta ägare, och alltså lämna tillbaka dem.

Ju mer pengar plånböckerna innehöll, desto benägnare var mottagarna att finna ägarna. Så osjälviskt, kanske du tänker? Forskarna överraskades själva av resultatet och valde att forska vidare i om det verkligen rörde sig om osjälviskhet.

2 525 slumpmässigt valda personer intervjuades i länderna USA, Storbritannien och Polen. Tanken med intervjuerna var att få en djupare inblick i varför man lämnar tillbaka plånböcker som innehåller pengar.

De sammantagna studierna tyder på att många förknippar att behålla en plånbok med stöld. En majoritet uppgav med andra ord att inte lämna tillbaka plånböckerna skulle få dem att känna sig som tjuvar. Ju större belopp det rörde sig om rent hypotetiskt, desto mer tjuvaktiga skulle de känna sig.

Du kan läsa om studien i Science och/eller i Big Think. I det första exemplet har du studien i sin helhet, i det andra exemplet ett lättöverskådligt referat av den.