Kroppen & Kurer Psykologi & Livsstil

Kan hundar lukta sig till människors stress?

Hundarnas luktsinne är fantastiskt.

kan hundar lukta sig till människors stress

Hunden har varit människans bästa vän under tusentals år och med tidens gång har ett alldeles särskilt band vuxit fram mellan dem båda. Hundar kan nämligen känna av människors fysiska hälsotillstånd på lukten. Ja, de kan till och med lukta sig till en covid-19-infektion. Hur är det då med vårt mentala hälsotillstånd, kan hundarna även känna lukten av vår stress?

Det här är en fråga som ett forskarteam ställt sig. En av forskarna, Clara Wilson, beskriver hur teamet gått till väga för att få svar på frågan. Du kan läsa Wilsons beskrivning i e-magasinet Big Think, alternativt ta del av studien i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE. Wilson och co menar att de funnit tecken på att mental stress orsakar en viss kroppslukt och att hundar kan känna den.

Det var dock en relativt liten studie. 36 deltagare fick bära sensorer och lämna andedräkts- och svettprover. Det första provet lämnades när deltagarna kände sig nerstressade. Därefter fick de genomföra en mentalt stressande uppgift, och efter detta lämna ytterligare ett andedräkts- och svettprov. Hundar fick lukta på båda proverna, liksom på provrör utan faktiskt innehåll, vid upprepade tillfällen.

Hundarna kunde känna att de olika provrören luktade olika, och att det alltså skiljde mellan det första och det andra provet. Kan hundar lukta sig till människors stress? Forskarteamet föreslår detta. I de länkade artiklarna kan du läsa mer om hur själva experimentet gick till och inte minst om hur hundarnas luktprocess styrdes upp i laboratoriet.

Det behövs så klart göras mer forskning på området – men visst är tanken på denna relation mellan människan och hunden spännande? Tänk dig alla gånger det verkar som att hunden kan läsa av oss bättre än någon annan och ge oss den tröst vi så väl behöver. Är det luktsinnet som signalerar tröstbehovet?