Kroppen & Kurer

Forskningen kan ännu inte förklara VARFÖR vi sover

Sömnens funktion är lite av ett mysterium…

forskning kan inte förklara varför vi behöver sömn
Bild: © Andrea Piacquadio / Pexels

Sömn förefaller vara en absolut nödvändighet för alla djur, så även för oss människor. Men trots att den är en essentiell del av livet har forskningen inte riktigt lyckats förklara varför vi behöver sömnen eller snarare varför vi sover . Än så länge finns bara teorier om det, skriver Big Think i en artikel.

Big Think lyfter fram nylig forskning som menar att sömnen mycket väl kan vara hjärnans chans att återhämta sig efter dagens intryck. Under sömnen sker ett slags omstrukturering i hjärnan.

Omstruktureringen kan liknas vid den kontorsstädning som för smidighetens skull sker nattetid – det går inte riktigt att komma fram under de mest aktiva timmarna. Inte heller hjärnan förmår bli städad när den är i full färd med annat.

Big Think kopplar till annan forskning där städningen menas ske på en kemisk nivå. Under sömnen rensas hjärnan på skadade molekyler och giftiga proteiner, som bildas när man är vaken.

Man har till och med kunnat uppmäta hur blodet flödar från människohjärnan och hur ryggmärgsvätska i stället flödar till den under sömnen.

Även hjärnans temperatur faller med ett par grader när man sover. Det här verkar inte ha med det ovanstående att göra, men kan vara ett tecken på att synapserna om- eller återkopplar.

Det görs visserligen en hel del sömnfynd och ämnet är under ett ständigt utforskande, ändå är sömnen alltså lite av ett mysterium. Men en sak kan man säga med säkerhet: Den är en absolut nödvändighet för vår hälsa.

Källa: Bigthink.com