Inredning & Trädgård Psykologi & Livsstil

Har du koll på vad som ingår i en drulleförsäkring?

jämföra drulleförsäkring

Drulleförsäkring är en tilläggsförsäkring för hemförsäkringen. I somliga hemförsäkringar ingår inte ett utökat skydd ifall du exempelvis tappar en pryl i golvet och den går sönder. Läs mer om hur försäkringsformen täcker upp vid materiella olyckshändelser och hur du får skyddet.

teckna allriskförsäkring
Bild: © Zbynek Pospisil / iStock

Ett barn som råkar välta omkull teven, en läskburk som spills över tangentbordet eller en smartphone som tappas i backen… Så typiska händelser! Förvisso vardagliga olyckor, men när det händer svider det att återigen behöva köpa nya föremål. Ny teknik kan dessutom vara dyr och därför är man extra rädd om det man har. Drulleförsäkringen ger ett ekonomiskt stöd när olyckan är framme och den trasiga prylen måste ersättas med en ny.

Vad är en drulleförsäkring?

Drulleförsäkring benämns även allriskförsäkring och ger dina egna prylar ett utökat ekonomiskt skydd. Om du skulle råka tappa någon annans mobil och den går sönder gäller försäkringen inte för detta. Däremot gäller den om mobilen är din egen. Viktigt att ha med dig är att drulletillägget är en otursförsäkring. Skadan på föremålet måste ske via en olyckshändelse för att du ska ha rätt till ersättning. Försäkringen täcker inte heller sådant som är vanligt slitage.

Vad ingår i drulletillägget?

Drulle är en tilläggsförsäkring för hemförsäkringen. För ett heltäckande materiellt skydd bör du både försäkra hemmet och prylarna. Nedanför följer exempel på när du har nytta av allriskförsäkringen:

  • Teven ramlar i golvet och går sönder
  • Gymskåpet bryts upp och prylarna i det stjäls
  • Glasögonen går sönder när du sätter dig på dem
  • Smartphonen ramlar i backen och går sönder

För att förtydliga vad som ingår respektive vad som inte ingår i tilläggsförsäkringen exemplifierar vi med situationer när du inte kan få ekonomisk ersättning:

  • Plånboken förläggs och du hittar den inte
  • Mobilen glöms på restaurangen och försvinner
  • Innebandyklubban går sönder under matchen
  • Väskan lämnas utan uppsikt och stjäls

Vad kostar en allriskförsäkring?

Eftersom allriskförsäkringen är en tilläggsförsäkring är den i regel överkomlig prismässigt. Det skadar dock aldrig att jämföra drulleförsäkring för att se vilket försäkringsbolag som har billigast försäkringar. Tänk bara på att jämföra den sammanbakade försäkringspremien, alltså både hemförsäkringen och allriskförsäkringen tillsammans. Det är inte enbart premien i sig som avgör kostnaden. Även självrisken bör vägas in när du bestämmer dig för det förmånligaste alternativet.

Hur går det till att jämföra drulleförsäkringar?

Det är enkelt att jämföra försäkringar, vare sig det är hemförsäkring eller tilläggsförsäkring du jämför. Använd den kostnadsfria jämförelsesajten Drulleförsäkring.nu, som exempel på hjälp du kan få i sökandet efter billigare försäkringar. Då hemförsäkring och tillval skiljer sig från försäkringsbolag till försäkringsbolag är det viktigt att du tittar på vad som ingår i de olika alternativen. Innebär en eventuellt dyrare försäkringspremie mer innehåll och lägre självrisk? Då kan den vara ett bättre alternativ…

Vad kan du få i ersättning från försäkringen?

Drulleförsäkring fokuserar helt på ditt lösöre, på dina materiella tillgångar. Ifall en pryl går sönder i en olyckshändelse värderas den därför först. Ersättningen baseras på prylens marknadsvärde och vad en eventuell reparation kostar. Ju äldre prylen är, desto lägre marknadsvärde kan du räkna med. Varje allriskförsäkring har självrisk och maxersättning – kolla upp de specifika fallen.

Vilka övriga allriskförsäkringar finns?

Den här guiden avser att förklara drulleförsäkringar som komplement till hemförsäkringar. Men visste du att du även kan teckna en drulleförsäkring för bilen, om den inte redan ingår i bilförsäkringen? Allriskskyddet innebär i detta fall att du får hjälp om du exempelvis tankar fel drivmedel eller river sönder skinninredningen.