Psykologi & Livsstil

Kan existentiell ångest bli ett hälsoproblem?

De existentiella frågorna och sökandet efter meningsfullhet kan medföra både ångest och depression.

existentiell ångest
Bild: © Crisfotolux / iStock

Söka efter meningen med livet, det är något många gör. Detta sökande kan ibland göra att man överväldigas av de stora frågorna och får vad som kallas existentiell ångest eller rent av existentiell depression, som Healthline.com skriver i en artikel. Depressionen kan smyga sig på när man varken finner svar eller mening – och när man dessutom inte kan sluta grubbla.

Vanliga existentiella frågor

De vanligaste existentiella frågorna kretsar kring…

  • … döden (bland annat att den är oundviklig)
  • friheten (till exempel valfriheten i en värld av oändliga valmöjligheter)
  • isoleringen (bland annat att man känner sig avskärmad från andra)
  • meningslösheten (alternativt vad som är meningen med livet).

Vanliga triggare av ångesten

När man är med om en traumatisk händelse eller en stor förlust i livet är det inte ovanligt att man börjar grubbla över livets stora frågor. Det är när man inte finner svar på frågorna som man kan hamna i en existentiell kris med såväl ångest som depression som följd.

Man kan känna sig ensam med sina känslor, det i sig kan göra att man mår dåligt av grubblerierna. I ensamheten känner man sig nämligen distanserad från omgivningen.

Man kan även känna sig distanserad från sig själv, som att man tappat mål och mening med tillvaron. Saker man älskat förut – både relationer och intressen – kan när det krisar som värst plötsligt kännas meningslösa (även om de inte är det).

Om du brottas med en existentiell kris kan det vara bra att söka hjälp hos exempelvis en kurator och/eller terapeut. Du måste inte vara så ensam som du kanske känner dig i stunden.

Källa: Healthline.com