Psykologi & Livsstil Resor & Upplevelser

Kan landskapet där vi bor påverka våra personligheter?

Kan det vara så att de med en mer introvert personlighet dras till berg och skog?

kan landskapet påverka personligheten

2015 publicerades en vetenskaplig artikel om kopplingarna mellan det geografiska landskapet och människors tendens att vara mer åt det extroverta respektive introverta hållet. Forskarteamet bakom artikeln, som finns att läsa i Journal of Research in Personality, genomförde fem olika sorters studier för att få svar på huruvida landskapet där vi bor påverkar våra personligheter. Studierna innebar allt från självskattningstester till beteendevetenskapliga experiment, och däremellan analyserades även en stor datamängd från de 50 delstaterna i USA.

Forskarna menar att USA kan delas in i två områden rent landskapsmässigt: Å ena sidan består USA av öppna fält och hav, å andra sidan består landet av berg och skog. Under de fem studierna såg forskarteamet tecken på att de som bor i det öppna landskapet har en tendens åt just det mer extroverta hållet, samtidigt som de som bor i det slutna landskapet är mer introverta. Om det är landskapet som formar våra personligheter eller om vi söker oss till platser som passar våra personligheter svarar artikeln inte riktigt på. Artikeln lyfter snarare båda orsakerna som möjliga förklaringar till ett spännande samband.

Källor:
Journal of Research in Personality
Big Think