Psykologi & Livsstil

Psykologens 8 bästa tips för att motverka syskonrivalitet

På Lifehack.org delar psykologen och forskaren Magdalena Battles med sig av sina bästa tips för att motverka syskonrivalitet – här har vi sammanställt och sammanfattat dem!

bråkande syskon, tävlande syskon, psykologi, föräldratips, bättre hälsa, bra hälsa, må bra

1. Skapa en positiv relation mellan syskonen före det andra syskonet föds 

Det är viktigt att involvera och engagera den förstfödda i bebisens ankomst. Prata om bebisen i termer av ”vårt barn” och ”ditt barn”, låt hen känna på magen, låt hen vara med och välja namn och barnsaker, läs barnböcker om syskonskap samt låt hen hjälpa till när bebisen väl har kommit.

2. Behandla barnen lika

Med detta menas inte att du ska göra exakt samma saker för och med barnen. De är trots allt olika individer med olika behov och intressen. Att behandla barnen lika innebär snarare att du ska vara rättvis, både vad gäller ditt engagemang som förälder och i hur mycket pengar du spenderar på dem. Det går inte att ge och göra exakt lika varje gång men sett i ett längre tidsperspektiv är det av yttersta vikt att föredelningen blir rättvis. Känslan av att bli orättvist behandlad gentemot det andra syskonet kan späda på syskonrivaliteten. 

3. Kalla ingen din favorit

Det här med att säga ”du är min favoritdotter” eller rätt och slätt ”du är min favorit” är ju menat som ett skämt. Barn tenderar dock, enligt psykologen och forskaren Magdalena Battles, att jämställa ordet ”favorit” med kärlek och kan tro att du älskar syskonet mer än vad du älskar hen, om du använder ”favorit” på ett vårdslöst sätt.

4. Uppmuntra olikheter hos barnen

Jämför inte syskonen med varandra – och framför allt inte inför varandra. Uppmuntra dem istället till att vara sig själva, hur olika de än är varandra. Få saker späder på syskonrivalitet och tävlan så mycket som föräldrars jämförelser. Jämförelser i stil med ”Varför kan du inte vara så snäll som x” bör undvikas.

5. Visa vikten av att uppmuntra andra

Du kan föregå med gott exempel och uppmuntra andra i din omgivning. Barnen lär sig av ditt sätt att vara. Du kan även jobba mera aktivt med att visa barnen hur viktigt det är att uppmuntra och stötta varandra. Det är egentligen ganska så enkla saker som krävs för att lyfta varandra, såsom att önska varandra lycka till inför en fotbollsmatch eller att berätta hur mycket man uppskattar att få hjälp av den andra.

6. Visa vikten av att förlåta varandra

Att säga förlåt till någon kan vara en av de svåraste sakerna man kan göra… Men att både be om förlåtelse och att ge förlåtelse är förmågor man kan öva upp. Återigen bör du som vuxen föregå med gott exempel och vara generös i ditt sätt mot andra. Du och dina familjemedlemmar kan också göra förlåtelse till ett gemensamt projekt, liksom för att stärka bandet. Nöj er inte med ett hafsigt ”förlåt” utan öva på att säga ”förlåt för att jag gjorde x mot dig. Förlåter du mig?”

7. Visa vikten av att finnas till för varandra

Syskonen kan hjälpa varandra och är oftast fantastiska hjälpare. Magdalena Battles menar att man som föräldrar redan tidigt bör uppmuntra syskonen att hjälpa varandra med småsaker såsom att knyta skorna eller plocka fram en leksak. Det här kräver såklart aktiv uppmuntran från din sida. Om småsyskonet ber om hjälp att ta på sig jackan kan du be det äldre syskonet hjälpa till. Beröm och berätta hur mycket du uppskattar att de hjälps åt. Men var noggrann med att ha en mjuk ton när du ber om hjälp och klandra inte barnet när hen säger nej. Det kan späda på syskonrivaliteten. Att finnas till för varandra ska vara en positiv upplevelse – om det känns bra kommer hjälpen till slut självmant, då det känns kul att ge.

8. Öva upp barnens konfliktlösningsförmåga

Barn kan vara riktigt bra på att lösa konflikter själva. Bakom deras förmåga ligger dock övning. Så hur övar man upp barns konfliktlösningsförmåga? Ett sätt kan vara att som vuxen ingripa i början. Ge syskonen två alternativa – och positiva –  lösningar på konflikten och låt dem tillsammans komma fram till vilken lösning de gillar bäst. Ett annat sätt är att fråga barnen direkt hur de vill att konflikten ska lösas. Låt oss ge ett exempel: Syskon 1 kommer fram till dig och säger att Syskon 2 har tagit hens leksak. Fråga Syskon 1 hur hen skulle vilja lösa situationen. Genom att steg för steg öka ansvaret kan barnen snart själva komma på egna konfliktlösningar.

Text: Sandra Jönsson
Källa: Lifehack.org
Bild ©: Andrew Blue / Adobe Stock