Inredning & Trädgård

Så byter du elavtal och får billigare el

byta elbolag

Genom att byta elavtal kan du få både grönare och billigare el. Vad ska du tänka på inför avtalsbytet?  

byta elavtal
Bild: © Animaflora / iStock

När du ska göra ett elavtalsbyte är det viktigt att du dels jämför el, dels gör ett aktivt val. Först när du tecknar ett nytt elavtal har du chans att få ett förmånligare elpris. Du kan då välja om du vill ha ett fast eller rörligt elpris, och beroende på vilketdera du väljer blir elkostnaden mer eller mindre dyr.

Skillnaderna mellan fast och rörligt elpris

Varje avtal har sina för- respektive nackdelar. Därför är det svårt att säga vilket som är bäst – fast eller rörlig el? Med ett fast elpris vet du vad du ska betala varje månad under avtalsperioden och undviker på så sätt ekonomiska överraskningar. Med ett rörligt elpris vet du å ena sidan inte exakt vad elen kommer kosta varje månad. Å andra sidan ökar chanserna att få el till ett lägre pris, liksom riskerna att få dyrare el ökar. Sett över tid kan det fasta och rörliga elavtalet jämna ut sig kostnadsmässigt. Vid ett byte av elbolag är avtalsformen ett av de val du måste göra, oavsett om du ska byta elavtal till Göta Energi eller till ett annat bolag.

Så kallat anvisat elavtal ger dyrare el

Det första steget mot billigare el är att faktiskt välja ett avtal aktivt, det vill säga att teckna ett elavtal. När avtalsperioden löpt ut får du ett så kallat anvisat elavtal tills du tecknat ett nytt avtal. Det anvisade avtalet ger avsevärt dyrare el och därför är det väldigt mycket värt att ta dig tiden att teckna ett avtal igen. Vid anvisat elavtal är du fri att byta till vilket elavtal och elbolag du vill, du har nämligen inte bundit upp dig på något.

4 steg för att byta elavtal

Hur går du till väga för att byta elavtal?

1. Kontrollera bindningstiden på elavtalet

Börja med att kontrollera bindningstiden på ditt nuvarande elavtal. Du kan alltid göra ett elbolagsbyte, men om du säger upp avtalet innan det gått ut behöver du betala en så kallad lösen- eller brytavgift. Det är också en bra idé att se över uppsägningstiden för avtalet, för hos en del bolag kan det vara så att elavtalet har just en uppsägningstid och att avtalet förlängs automatiskt när det löper ut.

2. Jämför elpriser och avtalsinnehåll

Man ska alltid jämföra elpriser för att hitta det avtal som ger billigast el. Men kom ihåg att billigast inte alltid är bäst. Du bör även väga in bolagens kundomdömen och vad som ingår i avtalet. Andra intressanta aspekter är givetvis energikällan – får du grön el? När du jämför elpriset ska du främst titta på jämförpriset, för detta blir din totala kostnad med alla eventuella avgifter.

3. Säg upp det nuvarande elavtalet

Säg upp ditt nuvarande elavtal. Om du byter elbolag gör oftast bolaget det åt dig. Du rekommenderas ändå att kontakta den förra elleverantören själv för att dubbelkolla så att avtalet verkligen sägs upp och inte förlängs automatiskt.

4. Teckna det nya avtalet för billigare el

Teckna det nya elavtalet och välj om du ska ha fast eller rörligt elpris. Skriv upp en och samma person på såväl elavtalet som elnätet, det är viktigt för att det hela ska bli rätt.

Så jämför du avtalen hos elbolagen

Här nedanför följer exempel på vad du kan titta på när du jämför elavtal:

  • Elpris (se jämförpris)
  • Bindningstid
  • Kundomdömen
  • Energikälla