Psykologi & Livsstil

Två tredjedelar av kärleksförhållandena börjar med vänskap

Bli inte tillsammans med din vän, hur många gånger har man inte hört detta råd?

vara ihop med sin vän
Bild: © jacoblund / iStock

Vänskap och kärlek hänger visst ihop. Det visar ”ny” forskning. En studie som nyligen publicerats i tidskriften Social Psychological and Personality Science sammanställer data från sju olika studier. Dessa studier har i sin tur bedrivits från år 2002 till 2020 och har tillsammans haft 1897 deltagare, varav cirka 900 varit studerande.

Oberoende av etnicitet, kön och utbildningsnivå visade det sig att två tredjedelar (66 procent) av deltagarna hade haft eller under tiden hade en kärleksrelation som börjat med vänskap. För många av dem hade vänskapen varat i ett par år innan den utvecklades till något mer, berättar Big Think i en artikel om studien.

I Social Psychological and Personality Scienceartikeln menar forskarna att det finns en forskningstradition som helt förbiser de många vägarna till kärlek. Oftast utgår man från att det är mötena med främlingar som driver på romantiken, när många i realiteten föredrar att bli tillsammans med en vän.

Är du eller har du varit ihop med en vän?