Kroppen & Kurer

Vad händer i kroppen när man får en allergisk reaktion?

Trigga allergin vill man helst undvika…

allergisk reaktion i kroppen
Bild: © frantic00 / iStock

När man är allergisk är man överkänslig mot ett eller flera ämnen. Dessa ämnen kallas allergener. Enkelt förklarat gör allergin så att kroppens eget immunförsvar uppfattar den så kallade allergenen som farlig, även om den egentligen är ofarlig.

På samma sätt som kroppen bygger upp en immunreaktion vid en infektion – en infektion är skadlig – börjar den nu agera för att skydda kroppen mot allergenen. Reaktionen benämns inflammatorisk reaktion och frigör substanser, exempelvis histamin.

När substanserna släpps lösa triggas den ena reaktionen efter den andra. Klåda i ögonen, nysningar och rinnsnuva är exempel på de fysiska uttryck allergin kan ta sig.

Källa: Astma- och allergilinjen