Psykologi & Livsstil

Viktigt att skapa en bra företagskultur för anställda och kunder

medarbetarundersökningar och kundundersökningar

En bra företagskultur börjar med dig…

skapa en bra företagskultur
Bild: © studioroman via Canva

När dina anställda, medarbetare, mår bra är det lättare för er alla att ta bra hand om era gemensamma kunder. Välmående sprider sig som ringar på vattnet, och samma sak gäller förstås även när känslorna inte är på topp. Den kanske viktigaste nyckeln till att skapa en bra miljö, och därmed en bra företagskultur, är att lyssna aktivt. Och inte bara det, lyssnandet bör leda till konkreta handlingar. Ord är av vikt, men uppmuntran utan handling kan snabbt föda frustration.

Medarbetarundersökningar hjälper dig skapa en sund kultur

En medarbetarundersökning är ett effektivt sätt att få en bredare bild av de anställdas syn på företaget och på dig som ledare. Det finns alltid saker som kan bli bättre, eller snarare utvecklas, och medarbetarundersökningar pekar delvis ut riktningen. Utifrån den anonyma data du får från en sådan här undersökning kan du sedan ha djupare samtal med de anställda för att ta del av deras värdefulla tankar. Medarbetarundersökningarna ger just en fingervisning om vad du kan behöva titta närmare på. På så sätt är de väldigt användbara när du vill skapa en ännu bättre företagskultur.

Kunderundersökningar ger en bild av vad företaget symboliserar

Samma sak med kundundersökningar, de är ett ypperligt sätt att få en bred uppfattning om synen på företaget och på vad ni symboliserar. Som företagsledare och -medarbetare är man oftast så insyltad i den egna verksamheten att man får svårt att se sig själv med andra ögon. Att kunna se sig själv utifrån kan vara ett nödvändigt steg mot en starkare företagskultur, och av den anledningen är en kundundersökning viktig. I det här fallet får du just utifrånperspektivet, och tillsammans med inifrånperspektivet från en medarbetarundersökning får du ett par av de redskap du behöver för ett nyanserat arbete.

Så kan du skapa en bra företagskultur för er alla

Företagskultur alternativt organisationskultur är modeord, ändå är ordens exakta betydelse ganska svår att ringa in. Mycket på grund av att kultur generellt sett är något mjukt. I mångt och mycket handlar företagskultur just om mjuka värderingar, och i förlängningen om hur dessa värderingar omsätts i praktik. När exempelvis företagsproffsen på Harvard själva sätter upp riktlinjer för hur en sund företagskultur bör skapas kokas det hela ner till sex punkter:

  • Definiera tydliga och gemensamma värderingar
  • Var rakt igenom autentisk
  • Lyssna aktivt på medarbetarna
  • Skapa en trygg och öppen miljö
  • Acceptera och lär av tidigare misstag
  • Häng med i och delta eventuellt i trender

Gemensamma värderingar skapar en mångsidig deltagarstolthet

När ett företag lyckas hitta något som är extra viktigt, rentav något som det brinner för, och kommunicera denna värdering tydligt väcks en stolthet hos både medarbetaren och kunden. I dag är det inte tillräckligt att ha en produkt eller tjänst, man måste kunna skapa en vilja till delaktighet. Om de anställda på ett autentiskt sätt kan tro på och stå upp för företaget och vad ni gör, blir de troligen mycket goda ambassadörer för er gemensamma sak.

Lyssnande bör kombineras med en öppenhet inför vad som sägs

Gemensamma värderingar skapas tillsammans. Och därför blir det här med att lyssna något som man alltid återkommer till. Även Harvard betonar vikten av att lyssna och känna in när man skapar en positiv företagskultur. För att över huvud taget kunna känna in måste man ha skapat en trygg och öppen miljö där man tar till sig varandras tankar, eller rentav åsikter, utan anklagande miner, fingerpekande och utfrysning.

Det börjar med dig och fortsätter med er tillsammans, skapa förutsättningar för att alla ska känna sig hörda så ökar chanserna att den positiva kulturen smittar av sig i kundbemötandet. En kund som känner sig hörd blir en nöjd kund.

Källa: https://professional.dce.harvard.edu/blog/six-tips-for-building-a-better-workplace-culture/