Kultur & Kuriosa Psykologi & Livsstil Pyssel & Kreativitet

Visste du att de här orden egentligen bör skrivas isär?

Det svenska språket har många regler – exempelvis vilka ord som av hävd ska skrivas ihop eller isär.

vilka ord ska skrivas isär i stället för ihop

Sveriges språkvårdande organ, som Språkrådet och Svenska Akademien, bidrar till att det svenska språket får enhetliga skrivregler.

Då och då snubblar vi alla över ord som kan stavas på flera sätt, och visst blir man lite förvirrad? Men då är det bara att vända sig till de allmänna skrivreglerna för att få ett hum om hur man bör tänka kring stavningen.

Inom språkgranskning brukar man prata om stavningar som har hävd. Detta gäller i de fall där orden kan stavas olika men det finns ett alternativt som är lite mer rätt än de andra. Visste du att följande ord egentligen bör skrivas isär, som exempel på stavningar som har hävd?

Särskrivningar som har hävd framför hopskrivningar

 • i stället hellre än istället
 • i dag hellre än idag
 • i kväll hellre än ikväll
 • i morgon hellre än imorgon
 • god dag hellre än goddag
 • god kväll hellre än godkväll
 • god morgon hellre än godmorgon
 • framför allt hellre än framförallt
 • för sent hellre än försent
 • när som helst hellre än närsomhelst
 • hur som helst hellre än hursomhelst
 • så till vida hellre än såtillvida
 • över huvud taget hellre än överhuvudtaget
 • före detta hellre än föredetta
 • runt omkring hellre än runtomkring

Exemplen här ovanför är hämtade från Språkrådets ”Frågelådan i svenska, som visar vilka stavningar som har hävd. Med andra ord är båda stavningssätten rätt. Det ena alternativet är bara lite mer rätt än det andra.

Så länge du skriver på ett konsekvent vis spelar valet av stavning inte så stor roll i de här fallen. Om du blandar ”i dag” och ”ikväll” i samma text kan stavningen dock ge ett slarvigt intryck.

Källa: Isof.se (se länk)