Psykologi & Livsstil

5 viktiga tillfällen i livet när du kan behöva låna pengar

långa pengar till företaget

Från att köpa hus till att starta eget – här kommer fem tillfällen i livet när du kan behöva låna pengar.

låna pengar
Bild: © fizkes / iStock

Varje nytt, stort steg i livet kräver oftast att du gör en investering, både vad gäller tid och pengar. Att köpa bostad eller bil är exempel på sådana steg och där det inte är så självklart att din buffert räcker till. Det är då du kan behöva ta ett lån för att ha råd med satsningen.

1. Bostadslån vid köp av bostad

Bostadslån är en vanlig låneform. Lånet gäller vid köp av bostad såsom vid köp av bostadsrätt och villa. Det går också bra att låna till fritidshus, men då kan lånevillkoren se något annorlunda ut. Att låna pengar inför ett bostadsköp brukar vara förmånligare än att exempelvis låna inför ett bilköp och konsumtion.

2. Billån vid köp av bil

Oavsett om du köper en ny eller en begagnad bil kan du behöva ta ett så kallat billån. Billånet är vanligen ett privatlån, eller vad man benämner ett lån utan säkerhet. Eftersom lånet saknar säkerhet blir det något dyrare, banken måste trots allt få något slags garanti. Det finns dock billån med säkerhet, då är det bilens värde som utgör själva säkerheten. Många i Sverige väljer att låna pengar till bil på grund av att bilköpet är så pass dyrt. Näst efter att köpa bostad kan att köpa bil vara en av de dyraste investeringarna i vardagen du gör.

3. Företagslån vid start av eget

Många i Sverige drömmer om att starta eget, antingen som en heltids- eller deltidsverksamhet. Faktum är att det redan finns många företagare i landet, entreprenörer med drivet att växa. Tillväxt kräver i regel nya investeringar och det är här företagslån kommer in i bilden. Tack vare ett lån till företaget kan du få den ekonomiska draghjälp du behöver för att ta det till nästa nivå, vare sig du behöver investera i en webbplats eller i en maskinpark. Som företagare har du kanske också varit med om att utgifterna skjuter i höjden vissa månader och att du då behöver få in kapital att röra dig med. När kapital tillfälligt saknas kan att låna pengar vara ett alternativ.

Olika former av företagslån

Det finns i huvudsak tre former av företagslån att hålla reda på. Vart och ett av dem är användbart på sitt eget sätt. För det första har du det mer traditionella företagslånet, vilket innebär att du lånar pengar i en klumpsumma. För det andra har du företagskrediten genom vilken du får tillgång till ett kreditbelopp du kan utnyttja, betala av och utnyttja igen. För det tredje har du så kallad factoring och detta innebär att du säljer dina fakturor för att få likvida medel direkt. När du säljer fakturor till en långivare behöver du alltså inte vänta på att kunden betalar fakturan för att få in pengar för den.

4. Studielån vid genomförande av studier

Om du börjar plugga kan du ansöka om studielån via CSN. Det klassiska studielånet är ett av de förmånligaste lånen som finns på marknaden. Men det är samtidigt begränsat till en viss tid – som mest kan du låna för sex års studier (med få undantag) – och du får inte heller ha för hög förvärvsinkomst så länge du lånar pengar via CSN. Att ansöka om ett privatlån kan vara ett sätt för dig att utöka studietiden utan att behöva känna ekonomisk press och för att få friheten att tjäna obegränsat med pengar vid sidan av studierna.

5. Konsumtionslån vid valfri konsumtion

Privatlån brukar även kallas konsumtionslån eftersom många lånar pengarna för köp av nya prylar och/eller upplevelser. Det rör sig i regel om ett lån utan säkerhet på numera upp till 600 000 kronor, tidigare var maxgränsen 500 000 kronor. Eftersom det är ett lån utan säkerhet får du använda pengarna till vad du vill. Annat är det med ett lån med säkerhet, som ställer krav på att du borgar med exempelvis huset eller bilen. Kreditkort och kontokredit är bra alternativ till konsumtionslån, särskilt om du inte ska låna höga belopp. Bägge alternativen kan rent av vara att föredra framför privatlånet, då de ger bästa möjliga flexibilitet och du aldrig betalar för outnyttjade lånebelopp.