Psykologi & Livsstil

7+ saker du kanske inte visste om hypnos

vad är hypnos

Vad är hypnos – och hur fungerar det? Det kan du läsa om i denna artikel med 7+ hypnosfakta.

7 saker du kanske inte visste om hypnos
Bild: © freestocks.org via Pexels

Du vet hur du kan försvinna in i en bok eller i en film så att tid och rum upphör att existera? Det är en form av självhypnos eller ett transliknande medvetandetillstånd, och inget ovanligt alls. Människor hamnar i trans, och försätter sig själva i trans, ofta. Vissa oftare än andra, förstås. Och det sker i en rad olika situationer.

Man skulle kunna beskriva trans som en djup avslappning. Man är så avslappnad att man blir lugn och dåsig – men man är fullt vaken. Under tiden är man också alert på förändringar i sig själv och omgivningen, så det finns väldigt lite sanning i den form av hypnos som visas på tv och under vilken folk hoppar runt som kycklingar på scen i brist på självkontroll.

Med andra ord innebär en hypnossession inte att man förlorar kontrollen över sig själv. Man är till och med fullt medveten om sina tankar och kan därför påverka såväl vad man säger som vad man gör. Men vad är då hypnos?

1. Hypnos är ett terapeutiskt redskap

Precis som samtal och KBT är hypnos ett terapeutiskt redskap som kan användas när man vill åstadkomma en positiv förändring. Det finns indikationer på att man är mer öppen för förslag om förändring när man befinner sig i det transliknande tillståndet, och det här avser sådana förändringar man själv skulle vilja göra.

Det är inte så att man blir benägen att göra något man själv inte vill. Se det mer som ett sätt att bli mer öppen för vissa tankar, alternativt att man kommer närmare tankarna. Jobbet måste man sedan göra själv, som med KBT. Så kallad hypnosterapi genomförs av en hypnosterapeut.

2. Trans kan uppstå i monotoni och upprepning

Det är inget ovanligt att man hamnar som i trans när man gör något monotont eller upprepande. Från att köra bil i regn – och då även höra regnbruset – till att vispa pannkakssmet, under den här sortens situationer tenderar många att försjunka i trans.

Till skillnad från vad man kanske sett i en tecknad film hör det inte till vanligheten att en hypnotisör dinglar med en klocka framför ens ögon. Däremot kan upprepande rörelser förekomma framför ögonen. I synnerhet guidas man dock in i trans rent verbalt.

3. Hypnos fungerar inte som ett sanningsserum

Hypnos är inget sanningsserum under vilket du tvångsmässigt delar med dig av alla dina tankar, känslor och minnen. Vill du inte berätta, så berättar du inte. Finns däremot en vilja hos dig att berätta så kan en hypnossession hjälpa dig öppna dig. Du kan även ljuga, ingen eller inget hindrar dig från att göra det.

Vad du och terapeuten förväntas prata om bestämmer ni innan sessionen. Det kan ju vara så att du själv vill djupdyka i varför du inte kan sluta röka och då kan du vilja öppna dig för dina känslor kring det, som exempel. Under hypnos kan man uppleva tankar, känslor och minnen tydligare.

4. Hypnos gräver sannolikt inte fram förträngda minnen

Det är inte så sannolikt att man med hjälp av hypnos gräver fram förträngda minnen, har en begränsad forskning hittills kommit fram till. Man kan visserligen hitta tillbaka till minnen, men det kan vara desto troligare att man skapar falska minnen.

Att hypnos innebär att man främst gräver runt i det förflutna är en vanlig missuppfattning. Hypnosterapi kan nämligen innebära att man får hjälp att förbereda sig inför livsstilsförändringar eller att man får hjälp att ta till sig nya perspektiv på en sjukdom.

Behandlingsformen kan fylla många funktioner.

5. Det ändrade medvetandetillståndet syns i hjärnan

Under mindre studier har man kunnat mäta det ändrade transliknande medvetandetillståndet i hjärnan. Olika fält i hjärnan har visat på större aktivitet under mätningarna.

Detta gör att hypnos inte fullt kan avfärdas som placeboeffekt. Samtidigt måste ju inte heller placebo vara något dåligt. Tvärtom kan placeboeffekten ge fysiska och psykiska reaktioner, och dessutom påverka vårt beteende.

6. Det finns sådana som inte kan bli hypnotiserade…

… 10 procent av befolkningen uppskattas dock vara högst mottaglig för hypnos. Självhypnos och trans kan vara desto vardagligare.

7. Man kan eventuellt guidas in i självhypnos

Kroppsmedvetandeträning och guidad meditation är exempel på redskap som används för självhypnos och trans. De här redskapen syftar till att hjälpa dig bli ännu mer fokuserad och grundad i dig själv. Självhypnos är ett medvetet, koncentrerat tillstånd, eller en annan form av medvetandetillstånd än det ”vanliga”.

självhypnos regn
Bild: © Tookapic via Pexels

Kroppsmedvetandeövningar och guidade meditationer finns att lyssna på, exempelvis på Spotify, Storytel och Nextory. Det här är alltså något du kan göra själv och hur ofta du vill. Hypnosterapi genomgår du däremot hos en hypnosterapeut, som en del av din terapeutiska behandling.

Källa: https://www.healthline.com/health/is-hypnosis-real