Kroppen & Kurer Psykologi & Livsstil

Arbetsmiljöverkets 9 tips för en bra hemmaarbetsmiljö

Vilka är Arbetsmiljöverkets 9 tips för en bra arbetsmiljö när du arbetar hemifrån?

arbetsmiljöverket tips arbeta hemifrån
Bild: © Karolina Grabowska / Pexels

Det verkar som att det nya året kommer inledas med hemarbete. För att det ska vara långsiktigt hållbart för dig bör du ta till dig de här knepen – och se till att även din arbetsgivare gör det.

  1. Kom överens med din arbetsgivare och med dina kollegor om vilka rutiner som gäller. Rutinerna kan avse allt från avstämningar till raster.
  2. Skapa fasta rutiner – och se till att hålla dem. Bestäm när du börjar och slutar arbetsdagen och så även när du ska ha dina raster.
  3. Skapa en fysiskt bra arbetsmiljö genom bland annat rätt ergonomisk utrustning. Arbetsmiljöverket råder dig att läsa mer om hur du skapar en bra ergonomisk miljö på Prevent.se.
  4. Städa på hemmakontoret – och plocka undan saker varje dag.
  5. Prata med varandra ofta, helst via telefon- och videosamtal. Ett mejl är sällan nog.
  6. Prata om mer än bara jobb. Börja exempelvis dagen med att fråga hur kollegan mår.
  7. Planera in gemensamma raster!
  8. Variera arbetsställningen ofta. Det är aldrig bra att sitta eller stå i samma läge. Monotont arbete orsakar belastning och skada på kroppen.
  9. Skapa utrymme för rörelsepauser! Du behöver röra på dig på dig ofta och det behöver inte ens vara mycket rörelse för att det ska göra stor skillnad. Så det finns egentligen ingen risk för att en stressituation måste uppstå kring detta.

Läs vidare på Arbetsmiljöverkets webbplats för att få ännu fler tips på hur du skapar en bra arbetsmiljö när du arbetar hemifrån.

Källa: Av.se