Kroppen & Kurer Psykologi & Livsstil

Här har du anledningarna till varför män ofta dör tidigare än kvinnor

Man brukar ju säga att kvinnor ofta lever längre än män. Statistik och forskning har bekräftat att antagandet stämmer.

medellivslängd, män, kvinnor, hur länge lever kvinnor, hur länge lever män, åldras, man, kvinna, forskning, medicin, biologi, hälsa, bättre hälsa, må bra, bra hälsa, psykisk ohälsa bland män

På Harvards hälsosajt Harvard Health Publications skriver läkaren Robert Schmerling att statistik från hela världen visar att kvinnor i genomsnitt lever sju år längre än män. Den stora skillnaden på kvinnors och mäns livslängd väcker mycken nyfikenhet: hur kommer det sig att män ofta dör tidigare än kvinnor? Här har du anledningarna:

  • Män är mer benägna att ta risker. Hjärnans frontallob – den del i hjärnan som påverkar såväl omdömesförmågan som konsekvenstänkandet – utvecklas mer långsamt hos pojkar och unga män än vad den gör hos flickor och unga kvinnor. Det här medför att män är mer riskbenägna än kvinnor och att de därmed kan fatta beslut som får ödesdigra konsekvenser. Exempel på sådana beslut kan vara att man kör full eller skaffar sig ovanor som är direkt skadliga för hälsan.
  • Män har vanligen mer farliga jobb. Det finns till exempel fler manliga brandmän, militärer och byggplatsarbetare än kvinnliga. (Observera att arbetsplatser inte alltid är jämlika och att detta inte kan förklaras med hjälp av enbart biologi.)
  • Män drabbas oftare av hjärtproblem och tenderar att dö av hjärtsjukdomar i tidigare ålder. Det är 50 procents större risk att män får hjärtsjukdomar än kvinnor. Det ska dock tilläggas att det är svårare att diagnosticera hjärtinfarkt hos kvinnor. Att män oftare drabbas av hjärtproblem kan ha att göra med att de har lägre nivåer av östrogen i kroppen liksom att många har ett obehandlat högt blodtryck och kolesterolvärde.
  • Män är oftast större. Sett i ett biologiskt perspektiv förefaller det som om många arter gynnas av att vara små, då stora djur tenderar att dö tidigare än mindre djur. Vad gäller människan är detta samband ännu inte helt klarlagt, även om man tror att storleksskillnaden kan påverka skillnaden på livslängden hos män respektive kvinnor.
  • Män är mer benägna att begå självmord. Fastän depression är mer vanligt hos unga kvinnor än hos och män och att det är vanligare att kvinnor begår fler (icke-fatala) självmordsförsök, är det ändå vanligare att män begår självmord. Många forskare menar att män är mindre benägna att söka medicinsk hjälp för sin depression än kvinnor, och att detta kan bero på sociala och kulturella värderingar i samhället. Inte så sällan skambeläggs män när de uppsöker sjukvård.
  • Män tenderar att undvika sjukvårds- och läkarkontakt, därmed missar de också viktiga hälsokontroller.

Kromosomkombinationen gör män mer utsatta än kvinnor

Att det globalt kan skilja så mycket som sju år på kvinnors och mäns livslängd kan även ha sin grund i det faktum att män och kvinnor har olika kromosomuppsättningar. Män har X- och Y-kromosomer medan kvinnor har två X-kromosomer. Dels är Y-kromosomen mer mutationsbenägen än X-kromosomen och dels finns det ingen X-kromosom som kan uppväga en eventuell ”defekt” X-kromosom hos män. Forskare har vidare upptäckt att det är svårare för manliga foster att överleva i livmodern än vad det är för kvinnliga, men varför det är så vet man ännu inte.

Hur kan man öka medellivslängden hos män?

Att uppmuntra män till att söka vård när de drabbas av psykisk och fysisk ohälsa är jätteviktigt i avseendet att öka medellivslängden hos män. Mer regelbundna besök hos exempelvis läkaren eller psykologen kan göra att eventuella hälsorelaterade problem kan åtgärdas snabbare och utan att man behöver lida längre och mer än nödvändigt. Sedan ska det inte glömmas bort att den livsstil som är så vanlig i dagens samhälle – med rökning, alkohol, mat, stress och så vidare – kan påverka både mäns och kvinnors helhetshälsa till det sämre.

Källa: Harvard Health Publications.
Bild: © pressmaster / Adobe Stock.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.