Inredning & Trädgård Psykologi & Livsstil

Kan att ha bättre koll på dagens elpriser minska oron?

hålla koll på elpriser idag

Högre elpriser är en bidragande orsak till att många hushåll i Sverige oroar sig över att pengarna inte ska räcka till grundläggande vardagsbehov, såsom ett lagom varmt hem. I inflationstider ökar den psykiska ohälsan i form av ängslan och ångest. Finns det då något man kan göra för att påverka elkostnaderna?

höga elpriser ökar oron i hushållen

Plötsligt finns det nästan inget intressantare än elpriserna i de olika elprisområdena i Sverige. Kanske känner du igen dig i att kolla spotpriser har blivit en daglig ritual, och då särskilt vid de tidpunkter när kostnaden tycks rusa mot nya rekord? Att hålla koll på elpriser idag – liksom alla andra dagar – kan rentav ha blivit lite av en trygghet i vardagen. Vetskapen ger en känsla av kontroll i ovissheten.

Höga elpriser och inflation orsakar oro

Höga priser, liksom inflation, orsakar oro som i sin tur spär på priserna ännu mer. Det blir som en ond cirkel av vånda och prishöjningar. Eftersom el är så fundamentalt i våra liv är det en av de saker vi inte kan välja bort. Av den anledningen upplever många att de hamnat i en svår situation där att betala för elen, oavsett vad den kostar, är ett måste.

Med detta som bakgrund är det kanske inte heller så märkligt att elpriserna har gett upphov till mycket stress i Sveriges hushåll. Redan hösten 2022 uppmärksammade Folkhälsomyndigheten att allt fler haft svårt att klara de löpande utgifterna för hyra, el och mat det senaste året, räknat från 2021.

De som upplever ekonomiska svårigheter har också en större tendens att känna ängslan och ångest, varför Folkhälsomyndigheten börjat titta närmare på hur inflationen påverkar den psykiska hälsan i ett långsiktigt perspektiv. Man vet sedan länge att ekonomisk oro kan orsaka psykiska besvär, det är därför som man nu vill se över de eventuella konsekvenserna för folkhälsan.

Tips för att hålla koll på elkostnaderna

Nedanför följer tips för att hålla koll på de aktuella elkostnaderna:

 • Sök på ”dagens elpris” eller ”elpriser idag” så får du upp en rad alternativ för att kolla det aktuella spotpriset. Observera att spotpris inte är den totala elkostnaden, utan ett utgångsläge.
 • Installera en gratis elapp för att hålla koll på elpriset. Då kan du titta på mobilen när andan än faller på.
 • Logga in på dina sidor på ditt elbolag för att bland annat överblicka din elförbrukning. Du kan multiplicera förbrukningen med spotpriset för att få en fingervisning om vad elen kostar dig här och nu. Tänk på att elnätavgifter, elskatter, påslag och så vidare tillkommer.

Vad är spotpris på el för något?

Spotpris verkar vara ordet på allas läppar, men vad är det för något? Spotpris är elbolagens inköpspris för el. Upp- och nergångar i priset påverkar så klart vad du som konsument måste betala i elpris, men det är alltså inte den enda faktorn som påverkar elpriset. Detta kan du läsa mer om längre fram i artikeln.

Just spotpris bestäms varje timme på den nordiska elbörsen Nord Pool. Priset varierar mellan de fyra olika elprisområdena i Sverige. Att man har elområden och spotpris har att göra med att man vill balansera tillgång och efterfrågan. Det ska helt enkelt produceras lika mycket el som det förbrukas.

I elprisområdena 1 och 2 tillverkas mer el än i områdena 3 och 4, samtidigt är det de senare elprisområdena som förbrukar mest el. 40 procent av elförbrukningen i Sverige konsumeras av befolkningen i storstadsregionerna, såsom i Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Uppdelningen i elprisområden är tänkt att ge ett mer rättvist elpris och att dessutom främja elhandeln mellan Sverige och andra länder i Norden och EU. Det är EU som beslutat att just Sverige ska ha de fyra elområdena.

Vad påverkar spotpriset?

Vad som nu har skett är att yttre omständigheter drivit upp elpriserna i landet, liksom i resten av Europa. Nedanför listas faktorer som kan påverka spotpriset:

 • Efterfrågan på el
 • Väder och temperatur
 • Elproduktion, exempelvis kärnkraftsproduktion
 • Politiska beslut och händelser
 • och så vidare

Jämför elpriser hos olika elbolag

Spotpriset, eller dagens elpris, påverkar främst det rörliga elpriset. Om du har ett bundet elavtal påverkas du med andra ord inte här och nu. Då betalar du det pris som du och elbolaget kommit överens om sedan tidigare. Det är många som kunnat sova gott tack vare bundna elavtal med fasta elpriser!

Du som inte har ett bundet elavtal kan påverka elräkningen genom att jämföra elpriser hos olika elbolag. Genom att jämföra elavtal kan du visserligen inte påverka spotpriset men däremot påverka de avgifter du betalar till din elleverantör. Det finns flera kostnadsfria tjänster – ta en titt på Elbruk.se – för att jämföra el och genom vilka du kan spara hundralappar varje månad.

Vad påverkar elpriset?

När du ska jämföra elavtal kan det vara bra att ha med dig att följande aspekter kan påverka det totala elpriset:

 • Spotpris
 • Elnätsavgift
 • Elbolagens påslag
 • Skatt och moms
 • och så vidare

Tips för att minska dina elkostnader

Spotpriset kan du inte rå dig på, finns det då något du kan göra för att minska elkostnaderna varje månad och därmed minska oron över elpriserna? Först och främst bör du jämföra olika elavtal, det är ett enkelt sätt att åtminstone spara någon hundring månatligen. Du bör även se över din elförbrukning. Finns det något du kan göra avkall på som inte skadar din hälsa och som ändå bevarar bostadens fina skick?

jämför dagens elpris hos elbolag

Du kan exempelvis städa vitvarorna i köket och på så sätt göra dem mer effektiva, och då både torka av bakom dem och frosta av där det behövs (kyl och frys). Datorer kan sluka el. Kan du skära ner på datorspelandet en timme om dagen? Det kan hjälpa dig spara pengar på el. Genom att hålla koll på elpriser idag kan du likaså tajma din mesta elförbrukning med när priset är som lägst på dygnet. Går det att tvätta mitt i natten utan att sömnen påverkas?

Sett i ett hälsoperspektiv är det viktigt att bostaden håller en viss temperatur. Vid för låga inomhustemperaturer kan risken för virus och infektioner nämligen öka. Bostaden mår inte heller bra av för låga temperaturer, så det gäller att hitta en balans mellan elkonsumtion och välmående generellt. Det är fullt förståeligt att detta inte alltid är så lätt, men tänk på att många bäckar små också kan gör stor skillnad.

Källa:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-prss/nyhetsarkiv/2022/november/psykiska-besvar-vanliga-vid-ekonomiska-problem/