Kroppen & Kurer Psykologi & Livsstil

Olycksfallsförsäkring – en trygghet om du skadas för livet

jämföra olycksfallsförsäkringar

Att du kan skada dig för livet är säkerligen inget du går runt och tänker på – det är trots allt jobbiga tankar om något som kanske aldrig kommer ske. Oavsett vilket bör du alltid se till att vara försäkrad ifall det som inte borde hända händer. Läs mer om olycksfallsförsäkring och hur försäkringen kan hjälpa dig om du råkar ut för en olycka!

teckna olycksfallsförsäkring
Bild: © Moncherie / iStock

Det är inte så att man tänker sig att man ska halka på isen, bryta handleden, genomgå en operation och därefter få bestående men. Faktumet att vad som helst kan hända när som helst kvarstår ändå och olyckor rår man sig aldrig riktigt på. Däremot kan man förbereda sig genom att teckna försäkringar för olycksfall. På så sätt får man ett ekonomiskt skyddsnät ifall olyckan är framme.

Vad är en olycksfallsförsäkring?

Sett i ett försäkringsperspektiv är nästan varje aspekt av vardagen, av livet något som bör skyddas. Precis som du tecknar hemförsäkring och reseförsäkring bör du ha en olycksfallsförsäkring. Vad innebär den sistnämnda försäkringen för olycksfall? Genom att teckna olycksfallsförsäkring kan du få ekonomisk ersättning om du råkar ut för en olycksfallsskada, det vill säga en kroppsskada. Skadan måste ske genom just en olycka. Om du får en muskelsträckning medan du löptränar räknas det inte som att du varit med om ett olycksfall.

Visserligen kan du råka ut för en olycka när du extremsportar. Men just extremsporter och riskfyllda aktiviteter brukar vara ett stort nej från försäkringsbolagen. Åtminstone när det kommer till en mer traditionell olycksfallsförsäkring. Det finns inget hinder för att teckna flera försäkringar och samtliga av dem kan ge ersättning för samma skada. Många i Sverige är olycksfallsförsäkrade genom jobbet och väljer därutöver att teckna en privat försäkring. Barn är i regel försäkrade via förskolan och skolan, men exakt vilka försäkringsavtal barn- och utbildningsverksamheterna beror på bland annat kommunen.  

Vad ingår i en försäkring för olycksfall?

Vad som ingår respektive vad som inte ingår i en olycksfallsförsäkring varierar från försäkringsbolag till försäkringsbolag. Därför är det också svårt att generalisera kring innehållet. Nedanför följer dock en grov sammanfattning av vad som brukar ingå i försäkringsformen:

  • Eventuell ersättning vid så kallad medicinsk invaliditet (bestående fysisk och/eller psykisk skada)
  • Eventuell ekonomisk ersättning om olycksfallet leder till så kallad ekonomisk invaliditet (arbetsoförmåga)
  • Eventuellt engångsbelopp för skada vid olycksfall (exempelvis benbrott)
  • Eventuell kostnadsersättning för sjukvårdsbesök i samband med skadan (inklusive rehabiliteringskostnader)
  • Eventuell ersättning för ärr (vanligen utöver ersättningen för själva skadan och invaliditeten)
  • Ersättning för dödsfall som sker vid olyckan

Vad kostar en olycksfallsförsäkring?

Det finns flera skäl att jämföra olycksfallsförsäkringar via gratistjänster som Olycksfallsförsakring.se. Dels får du lättare att överblicka olika alternativ, dels får du reda på hur mycket försäkringspremien kostar hos de olika aktörerna. Kan du få samma innehåll för en billigare peng? Varje livssituation är unik och hur du lever ditt liv bör också avspeglas i försäkringsvalen.

Om du har en specifik situation kan du alltid kontakta försäkringsbolagen för att förhöra dig om vilken olycksfallsförsäkringslösning de kan ge dig. Tidigare sjukdomar och ålder är aspekter som kan påverka försäkringspremien. Kom ihåg att försäkringen börjar gälla först efter att du tecknat den, att du inte kan få ersättning för gamla olycksfall i en nytecknad olycksfallsförsäkring. 

Hur går det till att jämföra försäkringar?

Att jämföra försäkringar är enkelt. Du surfar in på en kostnadsfri jämförelsesajt i stil med Olycksfallsförsakring.se och läser om de olika försäkringsalternativen. Du läser även med fördel de vägledande guiderna om att välja rätt olycksfallsförsäkring utifrån dina behov. Tack vare informationen på sajten får du ett hum om eventuella ersättningar och kostnader, om hur högt maxbeloppet är och vilka tillval du kan göra. I vissa försäkringar för olycksfall ingår även sjukförsäkring – ta reda på vad som gäller och hur du får ett så heltäckande skydd som möjligt.

Varför bör man vara olycksfallsförsäkrad?

En olycka kan ge permanenta skador som påverkar såväl arbets- som hemmalivet. Kanske blir du plötsligt oförmögen att jobba 100 procent och tappar därmed i inkomst. En olycksfallsförsäkring kan aldrig trolla bort skadan. Däremot kan den ge dig det stöd och den trygghet du så väl behöver i livet efter olycksfallet. Tänk på att försäkringen inte bara är till för din skull utan även för dina anhörigas, för att ni ska få hjälpen som krävs.

Källa: Konsumenternas.se