Kroppen & Kurer

Så fungerar ett covid-19-antikroppstest

snabbtest för antikroppar mot corona

På Sveriges kliniker finns nu möjlighet att göra antikroppstest för covid-19. Hur går ett sådant test till och när är det läge att göra testet?

covid-19-antikroppstest
Bild: © MarkHatfield / iStock

Ett covid-19-antikroppstest är inte samma sak som ett vanligt covid-19-test. För att enkelt förklara skillnaden säger det förra provet om du har haft corona och det senare testet om du har en pågående virusinfektion. Det är av yttersta vikt att du inte går till mottagningen för att göra antikroppstestet när du har symtom, annars kan du föra smittan vidare. Må det vara coronasymtom eller förkylningssymtom ska du alltså avvakta med antikroppstesten, men samtidigt uppsöka sjukvård om du behöver läkarhjälp.

Vilka är symtomen på corona?

Om du har haft bland annat ett eller flera av symtomen här nedanför kan det, enligt 1177 Vårdguiden, vara ett tecken på att du haft corona:

  • hosta
  • feber
  • svårare att andas
  • snorig näsa
  • täppt näsa
  • ont i halsen
  • ont i huvudet
  • illamående
  • muskel- och/eller ledvärk

Observera att du även kan ha haft en så kallad asymtomatisk coronainfektion och att du då kanske inte ens vet om att du varit smittad.

Vad är ett covid-19-antikroppstest?

Som skrivet är ett covid-19-antikroppstest ett prov för att mäta om du har utvecklat antikroppar mot coronaviruset. Det kan också benämnas snabbtest för antikroppar och är först behjälpligt veckor efter genomgången infektion.

Var någonstans kan du göra antikroppstestet?

Somliga regioner i Sverige erbjuder gratis antikroppsprover via utvalda provtagningsenheter. Runt om i landet finns även seriösa kliniker som gör antikroppstester mot en viss kostnad. Svea Vaccin är ett exempel på en kedja med privata provtagnings- och vaccinationsmottagningar. De finns i hela Sverige, från Umeå i norr till Skåne i söder.

Svea Vaccin genomför enbart godkända antikroppstester, det vill säga snabbtester som är godkända av Läkemedelsverket och där testet i sig – SD Biosensors – är erkänt av Folkhälsomyndigheten. Precis som på vilken vårdcentral, klinik eller provtagningsmottagning som helst möter du kunnig vårdpersonal.

Hur går snabbtestet för antikroppar till?

På Svea Vaccins mottagningar går provtagningen till som så att du börjar fylla i en hälsodeklaration. Därefter görs själva provtagningen och för antikroppstestet är det ett kapillärblodprov som gäller, med andra ord ett stick i fingret. Denna provtagning genomförs av legitimerad vårdpersonal, ska tilläggas.

Testningen sker under drop-in-tider. Så ett tips är därför att hålla koll på öppettiderna hos Svea Vaccins utvalda mottagningar för antikroppstester runt om i landet. Själva provtagningen tar cirka fem minuter och efteråt väntar du på svaret i cirka tio minuter. Att göra ett covid-19-antikroppstest går alltså snabbt och smidigt.

Vad bör du tänka på inför ett covid-19-antikroppstest?

För många känns det tryggare att veta att de utvecklat antikroppar gentemot corona. Kanske att det rent av förändrar tillvaron i coronatiderna drastiskt. Men det är viktigt att komma ihåg att antikroppstesterna inte är en hundraprocentig garanti mot corona.

Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som tidigare och blanda heller inte samman antikroppstestet med coronatestet, då detta är två olika saker. Om du märker av symtom kan du alltid kontakta sjukvården för att få vidare rådgivning och information om provtagning för pågående coronasmitta.