Inredning & Trädgård Kroppen & Kurer

Så påverkar ventilationen och inomhusluften hälsan

inomhusluft

En bra ventilation och inomhusluft är en förutsättning för att du ska må bra – och det är också en rättighet du har.

ventilation
Bild: © ozgurkeser / iStock

Det råder ingen tvekan om att en fungerande ventilation är A och O för hälsan. Faktiskt är en bra inomhusluft så viktigt att både Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för vad såväl arbetsgivare som fastighetsägare bör tänka på i valet av ventilationssystem. Det står till och med inskrivet i miljöbalken att verksamhetsutövaren måste se till att luftkvaliteten är bra för att de som vistas på platsen inte ska bli sjuka på grund av en bristfällig ventilation.

Kroppsliga symptom vid dålig inomhusluft

En dålig luftkvalitet kan märkas på lukten och på luften i sig. Men många får kroppsliga symptom när inomhusluften inte håller måttet. Enligt Folkhälsomyndigheten kan en dåligt fungerande ventilation ge följande kroppsbesvär:

 • Luftvägs- och andningsbesvär
 • Irriterade slemhinnor
 • Irriterade ögon
 • Onormal trötthet
 • Huvudvärk
 • Koncentrationsproblem
 • Ökad infektionskänslighet
 • Utslag på huden

Luftkvalitetens inverkan på hälsan är med andra ord tämligen genomgripande. Om du får ett eller flera av besvären när du vistas på en särskild plats bör du berätta för den ansvarige. På så sätt ges denne chans att förbättra inomhusluften.

Viktigt med bra ventilation hemma

Kroppsbesvären som en dålig inomhusluft kan ge gäller inte bara i offentliga miljöer. Det gäller även i hemmet och oavsett om ventilationen finns i ett lägenhetshus eller i en friliggande villa.

Ventilationssystemet bidrar till att fukt, matos och mindre bra partiklar sprids fritt i hemmet. Genom ett kvalitativt system och däribland ett bra ventilationsfilter skyddas du och resten av hushållet till och med från pollen och bakterier i luften.

Så påverkas hemmet av ventilationssystemet

Både byggnaden i sig och du som bor i den tar skada av ett bristfälligt ventilationssystem – hur?

Enkelt sammanfattat kan dålig ventilation i hemmet leda till…

 • Fuktskador – och därmed ökad risk för mögelexponering
 • Astmatiska och allergiska reaktioner (både gentemot mögel, pollen och andra allergena partiklar)
 • Ökad exponering för radon och andra hälsofarliga gaser (kan i sin tur leda till ytterligare sjukdomar och symptom)

Så vet du att ventilationen inte fungerar…

… och då menar vi förutom alla de kroppsbesvär du kan få. Beträffande ventilationen ser du ofta tecknen på en dålig sådan med blotta ögat. Brister i ventilationssystemet visar sig bland annat genom kondens på insidan av exempelvis sovrumsfönstret och genom mögelsporer på väggar och tak i badrummet.

Olika former av ventilationssystem

Det finns tre olika ventilationsformer:

 • Självdragsventilation som reglerar sig själv utan hjälp av mekaniska fläktar, som exempel
 • Frånluftsventilation som drivs av mekaniska fläktar, närmare bestämt av mekanisk frånluftsfläkt
 • Från- och tilluftsventilation som drivs av mekaniska från- och tilluftsfläktar

 När, var och hur ventilationssystemet passar beror på den specifika byggnaden.

Olika riktlinjer för funktionskontroller

Den specifika byggnaden – eller snarare i vilket syfte den används – avgör också hur ofta en funktionskontroll ska ske. Såväl i skolar som i flerbostadshus måste en kontroll av ventilationen göras vart tredje år. Men om du skulle märka att det är något vajsing med ventilationssystemet kan det bli så att det måste genomgå en omedelbar kontroll. I hemmet kan du påverka mycket mera själv, såsom att byta filter ofta.

Källor: Folkhalsomyndigheten.se; Av.se; Boverket.se; Envirovent.com