Psykologi & Livsstil

Så väljer du rätt bilförsäkring utifrån dina förutsättningar

jämföra bilförsäkringar med varandra

För din egen säkerhets skull ska du förstås aldrig kompromissa i valet av bilförsäkring. Men visste du att du inte heller kan välja bort att försäkra bilen? Att inneha en trafikförsäkring är nämligen ett måste enligt svensk lag. Hur väljer du då rätt försäkring utifrån dina förutsättningar?

så väljer du rätt bilförsäkring utifrån dina förutsättningar

De allra flesta försäkringar väljer du själv huruvida du vill ha dem eller inte. Det är ingen som kommer tvinga dig att skaffa en drulle-, sjuk- eller olycksfallsförsäkring. Med hem- och trafikförsäkring är det annat. Som hyresrättsinnehavare kan du vara tvungen att försäkra hemmet och att försäkra bilen är ett absolut måste enligt svensk lag. Så fort någon annan riskerar att drabbas av det som händer dig kan det vara försäkringskrav, som när du bor i hyreshus med en massa grannar eller kör bil på en trafikerad väg. Bilförsäkringskravet går till och med ett steg längre än andra försäkringskrav. Tecknar du inte en sådan får du nämligen betala böter varje dag som bilen är oförsäkrad. Undantag görs endast för avställda bilar. 

Svensk lag säger att du måste försäkra bilen

Den svenska lagen säger alltså att du måste försäkra bilen, och detta i form av en hel- eller halvförsäkring. Du kan läsa mer om vad de olika trafikförsäkringsformerna innebär längre fram i artikeln. Tecknandet av en bilförsäkring ska ske i direkt samband med att du köper bilen. Med andra ord måste du ha en giltig försäkring från och med den dag du blir ägare till fordonet. Detta gäller för samtliga motorfordon och därmed även för motorcyklar, husbilar och så vidare.

Trafikförsäkringsavgiften är dyrare är försäkringspremien

Det spelar ingen roll om bilen är trasig, stulen eller inte används, försäkra den måste du göra i alla fall. Ett alternativ till detta är att ställa av bilen via Transportstyrelsen. Då måste du göra en officiell anmälan och tills den gått igenom är du skyldig att ha en giltig bilförsäkring. En oförsäkrad bil innebär att du måste betala en sorts straffavgift, en så kallad trafikförsäkringsavgift, till Trafikförsäkringsföreningen för varje dag en hel- eller halvförsäkring saknas. Denna avgift är långt mycket dyrare än försäkringspremien.

Viktigt att betala för bilförsäkringen innan den löper ut

Försäkringsbolaget brukar skicka ut en påminnelse för en obetald faktura. Du förväntas då betala bilförsäkringen innan förfallodatumet för påminnelsefakturan. Om du inte gör det slutar försäkringen att gälla och du kommer att behöva teckna en ny trafikförsäkring alternativt göra en avställning av bilen. I de fall ett glapp uppstår och bilen därför står oförsäkrad och antas vara i bruk kommer du att avkrävas på den obligatoriska trafikförsäkringsavgiften. Hur mycket du kommer behöva betala per dag kan du överblicka på Tff.se.

Det här menas med att ställa av bilen

Du gör en avställning hos Transportstyrelsen, det vill säga på Transportstyrelsen.se. Att ställa av bilen innebär att du varken kan eller kommer använda den under en viss period. Du slipper då att ha en trafikförsäkring. Även om man har körförbud ska avställningen rapporteras och registreras. En avställning av bilen börjar gälla från tidigast samma dag och kan inte göras tillbaka i tiden, så det gäller att hålla koll och sköta allt rätt. Observera att påställning av bilen inte kan göras samma dag som en avställning begärts.

Därför är det viktigt att ha en bilförsäkring

Det kan tyckas som att det förekommer lite väl många teknikaliteter kring det här med bil- och trafikförsäkringar. Men att det är så är ju för att du och dina medtrafikanter ska få ett så bra skydd som möjligt. Trafikolyckor är sällan enkla. Både människor och fordon kan skadas allvarligt, och kostnaderna tenderar då att rusa i väg. Tack vare en solid bilförsäkring får du stöd i något som kan vara en svår tid och som kan kosta miljonbelopp.

Skillnaderna mellan hel- och halvförsäkring

Ingen helförsäkring är den andra 100 procent lik. Samma med halvförsäkringar. De största skillnaderna finns dock mellan hel- och halvförsäkring. En halvförsäkring ger ett sämre skydd än en helförsäkring på så sätt att den inte täcker skador som tillfogats din bil. Den täcker skador som du åsamkar andra bilar och förare. Helförsäkringen täcker däremot båda delarna. Den hjälper alltså till vid skador som du drabbas av och som drabbar någon annan, och där du på ett eller annat sätt är inblandad.  

försäkra bilen rätt tips

Prisskillnaden mellan en hel- och halvförsäkring kan upplevas som stor. Samtidigt kan att endast halvförsäkra bilen bli dyrt i längden, då du inte får ekonomiskt stöd om någon till exempel skulle repa bilen där den står på parkeringen över natten. Du måste även stå för kostnaderna om du skulle råka krocka bilen, ja, listan över saker som halvförsäkringen inte täcker kan göras lång. Så ta dig en allvarlig funderare på om det kanske inte är bäst att teckna en helförsäkring ändå.

När du väl bestämt dig för hur du vill försäkra bilen finns andra sätt att spara pengar.

Spara pengar på att jämföra bilförsäkring

Det bästa och enklaste sättet att spara pengar på en bilförsäkring är att jämföra olika försäkringar med varandra. Innehållet i försäkringarna kan variera sinsemellan. En helförsäkring måste inte innehålla exakt samma saker på alla försäkringsbolag, så för att få en så täckande och förmånlig trafikförsäkring som möjligt är jämförelse A och O. Genom att jämföra bilförsäkring kan du också hitta en form som passar dina specifika behov. På exempelvis Billigastebilförsäkringen.nu kan du överblicka försäkringar från en rad bolag i Sverige. Där listas för- och nackdelar med de olika varianterna.

Tips för en så billig trafikförsäkring som möjligt

Förutom att jämföra bilförsäkringar med varandra kan du få ner kostnaderna genom att göra följande:

  • Välj en bilmodell som inte kostar överdrivet mycket i försäkringspremie, för premien skiljer mellan de olika märkena och modellerna
  • Se över dina försäkringar och se om du kan samla dem alla hos samma bolag för billigare premier över lag
  • Se över om du kan parkera bilen på ett tryggt och säkert ställe, exempelvis i ett skyddat garage
  • Väg för och emot med en högre självrisk för att få ner kostnaden för försäkringen

Det här var exempel på vad du själv kan göra för att påverka premien för bilförsäkringen.

Tänk avslutningsvis på det här för en prisvärd försäkring

Det finns så klart även aspekter du inte kan påverka direkt, såsom din ålder och ditt hemlän. Beroende på åldersgrupp och bostadsort kan statistik påverka försäkringsbolagens bedömningar av risken. Att flytta för att få en billigare bilförsäkring är kanske inte något man gör i första taget…? Däremot är det alltid värt att just jämföra försäkringar och försäkringsbolag med varandra. Tänk bara på att du inte jämför äpplen och päron, utan jämför helförsäkring med helförsäkring. I slutänden är det viktigt att ha ett bra försäkringsskydd och att dessutom följa regelverket för trafikförsäkringar. Både försäkringsbolagen och de svenska lagarna finns där för din skull.

Källor: Transportstyrelsen.se; Tff.se