Inredning & Trädgård

Vad bör du tänka på när du ska byta elbolag?

teckna elavtal

Överväger du att byta elbolag? Genom bytet kan du få ännu billigare el – och el från förnybar energi.

byta elbolag
Bild: © double_p / iStock

Elpriserna skenar lätt i väg. Särskilt när du inte aktivt har jämfört och valt elavtal. Det är först när du tecknat avtalet som du får chans till billig el – men vilket avtal är bäst att välja?

Fast elpris respektive rörligt elpris

Fast elpris respektive rörligt elpris kallas även fast elavtal respektive rörligt elavtal. Beroende på vilket av avtalen du väljer får du olika villkor vad gäller elpriset. Det fasta avtalet innebär å ena sidan att du betalar en förutbestämd avgift för elen och det rörliga avtalet innebär å andra sidan att elpriset skiftar med rörelserna på elbörsen.

Bägge alternativen har sina för- och nackdelar. Det fasta elpriset ger dig en trygghet i att veta vad du förväntas betala, det rörliga är avtalet med potentialen att ge dig billigast el. Men med chansen att få billig el följer också risken att elpriset skjuter i höjden utan att du kan påverka saken. Tänk med andra ord igenom vilket elavtal som passar dig.

Du bör undvika ”anvisat elavtal”

”Anvisat elavtal” är benämningen på ett avtal där du själv inte gjort ett aktivt val. Du har visserligen inte bundit upp dig på ett avtal, men får då heller inte ta del av de förmånligaste elpriserna. Här kan du hamna när ditt avtal löpt ut och du inte förnyat det eller skaffat ett annat. Vid ”anvisat elavtal” är du fri att byta elbolag när du vill.

Skälen till att jämföra elavtal

De olika elbolagens avtal kan skilja sig åt. Därför bör du vara uppmärksam på vad det är du faktiskt jämför. Du bör framför allt hålla ögonen öppna på jämförpriset, för det är detta som ger den rättvisaste bilden av huruvida du köper dyr eller billig el. Alla kostnader ingår i ett jämförpris, vilket inte gäller när du tecknar ett avtal med ”el till inköpspris”, som en del elbolag använder sig av.

En annan aspekt av att jämföra elavtal är att det är det främsta sättet att förvissa dig om att få rätt avtal utifrån din situation. Genom att jämföra el via sajter som Bytelbolag.se överblickar du smidigt för- och nackdelar med avtalen. Du får en uppfattning om exempelvis elpriset, energikällan och hur bolaget bemöter kunder.

Många föredrar klimatsmarta energikällor

Varifrån elen kommer blir allt viktigare för många elbolagskunder – kanske är det något du också känner igen dig i? Faktum är att många vill ha så kallad grön el från förnyelsebar energi. Nedanför listas några exempel på klimatsmarta energikällor som du kan få din el från:

  • Vattenkraft
  • Vindkraft
  • Solkraft

Så gör du för att byta elbolag

Det är enkelt att både byta elbolag och teckna nytt elavtal – hur går du till väga?

  • Kolla först så att du inte redan är bunden till ett avtal. Om du är osäker på hur elavtalet ser ut och/eller när det går ut kan du alltid kontakta elleverantören, som givetvis hjälper dig.
  • Skriv upp en och samma person på både elbolaget och elnätet – eller kolla så att samma person är med på pappren.
  • Jämför elavtal för att hitta det alternativ som passar dig bäst. Detta gör du smidigast på en jämförelsesida i stil med Bytelbolag.se.
  • Välj huruvida du vill ha ett fast elpris eller ett rörligt elpris. Det är helt klart värt att ta dig en funderare på vilket av alternativen du föredrar, att väga för och emot.
  • Teckna nytt avtal genom de representerade företagen på Bytelbolag.se, som exempel.