Kroppen & Kurer

Vanliga tecken på närsynthet – känner du igen dig?

Hur vet du att du är närsynt? Ett första tecken på närsynthet är att texten på skylten en bit bort är suddig medan texten i boken inpå näsan är knivskarp. Ögonen ser bra på nära håll men betydligt sämre på avstånd. Närsynthet är ett av våra vanligaste synfel – och det tycks bli allt vanligare.

myopi
Bild: © HAYKIRDI / iStock

50 procent beräknas vara närsynta 2050

I en forskningsartikel på National Eye Institutes webbplats uttrycks en oro över att allt fler blir närsynta, eller har så kallad myopi. Ökningen av närsynthet sker över hela världen och i studien beräknas 50 procent av världens befolkning vara närsynta redan 2050.

Den drastiska ökningen av närsynthet är som störst bland barn och unga. På flera håll i världen är att vara närsynt snarare en regel än ett undantag i åldersgruppen. Orsaken är att barnen har arbetat för nära ögonen, som med all skärmtid de har i hem och skola.

Mer tid utomhus kan vända den negativa trenden, visar forskningsläget. Varför det är så är ännu oklart, men en given anledning är att ögat jobbar på ett för ögonhälsan bättre och mer varierat sätt. När man sitter framför skärmar bör man bryta ofta och i stället fokusera blicken på en punkt långt bort.

Närsynthet är enkelt att korrigera med glasögon

Den närsynthet vi utvecklar genom livsstil och ålder innebär för det mesta inget allvarligt synfel. Tvärtom brukar synfelet vara enkelt att rätta till. Korrigera närsyntheten med hjälp av glasögon, linser eller med hjälp av en ögonoperation. Så finns det dock medicinska fall med grav närsynthet och där synfelet exempelvis är nedärvt. Vanlig myopi är inget att oroa sig för – kontakta optikern för att göra en undersökning och få rätt synkorrigering.

Vanliga tecken på närsynthet

Så vilka är tecknen på närsynthet?

  • Suddig syn på avstånd Det kan vara helt hopplöst att läsa texten på vägskylten eller tv:n utan glasögon eller linser.
  • Kisande och överbelastning När man är närsynt brukar man kisa. Dessutom överbelastas ögonen.
  • Spänningar och spänningsverk Spänningarna kisandet och överbelastningen kan ge upphov till kan i sin tur ge ögon- och huvudvärk.
  • Trötthet i ögonen Överbelastning och spänningar gör ögonen trötta. Man kan rentav känna sig helt slut i ögonen.

Om du märker av något av ovanstående symtom kan det vara läge att gå till en optiker för att göra en synundersökning och få synkorrigering. Vardagen kommer bli mycket lättare – vi lovar.

Källor: National Eye Institute; WebMD