Inredning & Trädgård Kroppen & Kurer Psykologi & Livsstil

Visste du att en bukett blommor gör dig friskare?

Fantastiskt men kanske inte så förvånande hur positiva blommor kan vara för din hälsa…

Det är vanligt att ge blommor till den sjuka släktingen eller vännen. När någon vi tycker om hamnar på sjukhus tar vi gärna med oss ett blomsterfång för att glädja personen. En studie i HortTechnology ger bägge tummarna upp för att ta med sig blommor till den sjuka.

Hälsofördelar med blommor
Bild: © solidcolours / iStock

I studien undersökte forskarteamet huruvida blommorna 90 nyopererade patienter fick hade någon som helst positiv hälsoeffekt. Patienterna placerades i olika rum. Somliga av rummen hade blommor medan andra saknade blomster helt och hållet. Skillnaderna i patienternas mående var markant. Gissa vilka patienter som mådde bäst?

Patienterna som låg i ett rum med blommor visade sig må betydligt bättre än de andra patienterna i studien. De som exponerades för blommor fick lägre blodtryck och minskad oro, utmattning samt minskad smärta i kroppen. Samma patienter var också nöjdare med vistelsen i rummet.

Forskarna bakom studien föreslår att blommor fyller en viktig funktion i återhämtningen efter en operation – och för vår allmänna hälsa. Så fortsätt ge och skicka blommor till människorna i ditt liv!

Text: Sandra Jönsson
Källa: HortTechnology