Kroppen & Kurer

Visste du att du får tandvårdsbidrag hos tandläkaren?

allmänt tandvårdsbidrag

Tandvårdsbidrag är något som vuxna över 24 år har rätt till – läs mer om hur och var du får det!

Visste du att du får tandvårdsbidrag hos tandläkaren?
Bild: © andresr / iStock

När är det dags att gå till tandläkaren? Många vuxna prioriterar ett tandläkarbesök först när de upplever problem med tandhälsan. Då är skadan redan gjord och de nödvändiga åtgärderna blir också mer omfattande. Genom regelbundna besök till tandläkaren ökar chanserna att hålla kariesbildningen i schack och att därmed behålla tänderna hela.

Tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd

För många spelar pengarna en avgörande roll för hur ofta man besöker tandläkaren. I Sverige syftar ett så kallat tandvårdsbidrag att öka regelbundenheten i tandläkar- och tandhygienistbesöken. Bidraget heter även det allmänna tandvårdsbidraget och ATB. Vad innebär bidraget?

Upp till 600 kronor i tandvårdsstöd om året

Bidraget för tandvård är något som vuxna i Sverige får automatiskt, men hur stort det är varierar beroende på mottagarens ålder. Personer från 24 till 29 år och som är äldre än 65 år får 600 kronor om året i tandvårdsstöd. Personer som är från 30 till 64 år får 300 kronor i årligt stöd. Bidraget fylls på den 1 juli varje år och man kan spara det ekonomiska stödet i upp till två år, därefter börjar det om. Till och med året man är 23 år är tandvården i Sverige gratis.

Det allmänna tandvårdsbidraget är registrerat

Det allmänna tandvårdsbidraget är registrerat hos tandläkaren, så det är inget man behöver ansöka om själv. Bidraget gäller hos såväl Folktandvården som Distriktstandvården, som exempel på en privat tandvårdskedja. Du kan läsa mer om ditt bidrag för tandvård på Distrikstandvarden.se och även använda deras bidragskalkylator för att se exakt hur mycket tandvårdspengar du kan få i grundstöd.

Särskilt tandvårdsbidrag vid sjukdom

Vissa sjukdomar ger en sämre tandhälsa, må det vara för att det inte bildas tillräckligt mycket saliv eller för att man måste äta mediciner som påverkar munhälsan negativt. Vid sådana särskilda behov kan man ansöka om och få ett så kallat särskilt tandvårdsbidrag – STB – som ger 600 kronor mer i tandvårdsbidrag per halvår. För att bidraget ska utökas till STB måste man få ansökan godkänd.

Ytterligare bidrag i form av högkostnadsskydd

En viktig sak att ta reda på är huruvida tandläkarmottagningen är ansluten till Försäkringskassan. För det är då den kan ge det automatiska tandvårdsbidraget. En annan fördel med att gå till en tandläkare med stöd från Försäkringskassan är att behandlingarna omfattas av ett högkostnadsskydd, som alltså är ett ytterligare bidrag.

Högkostnadsskyddet är ett slags garanti för att tandläkarräkningen aldrig ska bli för dyr, för att fler helt enkelt ska ha råd att ta hand om mun- och tandhälsan. Skyddet gäller från den dag en behandling påbörjas och ett år framåt i tiden. Hur mycket av kostnaden täcker högkostnadsskyddet?

  • Du betalar 100 procent av kostnaden för behandlingar upp till 3 000 kronor
  • Du betalar 50 procent av kostnaden för behandlingar från 3 001 kronor till 15 000 kronor
  • Du betalar 15 procent av kostnaden för behandlingar över 15 000 kronor

Resterande kostnader täcker Försäkringskassan, om nu tandmottagningen är ansluten till dem.

Distriktstandvården anslutna till Försäkringskassan

Distriktstandvården finns främst i Stockholm och Uppsala, men har också en mottagning på Åland. I nuläget utgörs den privatägda kedjan av 26 kliniker – allra flest finns i huvudstaden. På klinikerna erbjuds enkelt sammanfattat allmän, akut och estetisk tandvård. Du kan använda bidragen för allmänna och akuta behandlingar. Däremot gäller tandvårdsbidraget inte för estetiska behandlingar av tänderna och detta är generella regler för det allmänna och särskilda tandvårdsbidraget. Distriktstandvården är anslutna till Försäkringskassan och ger därför det automatiska bidraget respektive högkostnadsskyddet.