Kroppen & Kurer Mode & Skönhet

Visste du det här om att göra en fettsugning?

skönhetsklinik för att göra fettsugning

Fettsugning är en form av plastikkirurgi som går ut på att avlägsna fett från olika kroppsområden. En av de vanligaste orsakerna till att man väljer att genomgå plastikbehandlingarna i fråga är för att man försökt träna bort fett på specifika områden och inte uppnått de resultat man vill eftersom fett inte kan punktförbrännas. Vilka typer av fettsugningar finns och vad händer före, under och efter en behandling?

visste du det här om att göra en fettsugning

Först och främst är fettsugning ingen viktminskningsmetod. Det är ett estetiskt ingrepp för att ta bort fett i syfte att förstärka konturerna vid exempelvis magen, höften och låren. Fettsugningar kan också göras i medicinska syften, bland annat vid en bukoperation eller vid lipödem. Skönhetskliniken Estetikum i Sollentuna utanför Stockholm utför lipödembehandlingar med hjälp av Smartlipo-metoden. De utför även mer klassiska skönhetsbehandlingar som just fettsugning mage, och då med den metod som bestämts under det inledande läkarmötet.

Var kan man göra en fettsugning?

På de seriösa skönhetsklinikerna – såsom på Estetikum – arbetar utbildad personal i form av legitimerade läkare och sjuksköterskor. Eftersom en fettsugning är ett kirurgiskt ingrepp inleds behandlingarna alltid med ett läkare-patient-möte. Det är av yttersta vikt att en läkarkontroll och -samtal görs, för alla har inte de medicinska förutsättningarna att genomgå en plastikoperation. Vid olika sjukdomar och hälsotillstånd kan det vara så att man avråds från att göra en fettsugning.

På Estetikums klinik i Sollentuna ombesörjs hela processen från början till slut. Man går på läkarkonsultationer, genomgår operation där såväl kirurg som överläkare ansvarar och vårdas av legitimerad personal i klinikens lokaler. Här har man som patient rätt till en trygg vård, så patientskadeförsäkring ingår i alla behandlingar. Dessutom läggs tonvikten på varje patients individuella förutsättningar och görs uppföljningar efter fettsugningarna. Sådana här aspekter är viktiga att beakta i valet av klinik.

När man söker hjälp hos en skönhetsklinik av det här slaget betalar man vanligen själv för behandlingen, i övrigt kan man förvänta sig samma omsorgsfulla vård och rättigheter som i den ”vanliga” sjukvården.

Vad är en fettsugning för något?

Vad är fettsugning, då? Det är egentligen olika metoder för att lösa upp och ta bort fett under huden. Som nämnts här ovanför är det alltså ingen behandling mot övervikt eller fetma, utan ett sätt att skapa tydligare konturer på de kroppsområden där vare sig kost eller träning har fungerat trots ansträngningar. Man kan nämligen inte punktförbränna fett, och många gånger kan fettansamlingarna på vissa ställen ha att göra med genetiska faktorer.

Vilka fettsugningsmetoder finns?

En fettsugning kan göras på olika vis – se exemplen här nedanför:

  • Traditionell fettsugning innebär att fettcellerna slås sönder med hjälp av kanyler och sedan sugs upp av en maskin. Det här görs delvis för hand, och kanylerna förs in och ut i huden på området som ska fettsugas. Den traditionella fettsugningen räknas som ett klassiskt ingrepp och görs därför under narkos.
  • Fettsugning med laser innebär att fettcellerna värms upp med hjälp av laserteknik, så att de blir mjukare och kan sugas ut med en kanyl. Estetikum är experter på att göra fettsugningar med laser, som sker med lokalbedövning i stället för narkos. Deras metod heter Smartlipo, och kan även användas vid lipödem.
  • Fettsugning med radiovågor innebär att man slår sönder fettcellerna under huden med radiovågor, som skickas från en kanyl och som styrs från en platta vilken förs över huden. Behandlingen kan ske under lokalbedövning eller narkos, beroende på den enskildes förutsättningar och klinikens teknik.
  • Fettsugning med vatten innebär att man spolar bort fettcellerna med hjälp av koksalt och bedövning. Vanligast är att behandlingen utförs under narkos, det finns dock alternativ för att göra en vattenassisterad fettsugning under lokalbedövning.

Olika fettsugningsmetoder, vad de alla har gemensamt är att de syftar till att avlägsna fettceller under huden på ett specifikt kroppsområde, som vid magen.

Vad händer under behandlingen?

En fettsugningsbehandling kan delas in i flera steg:

  • Före behandlingen genomgår man läkarkontroll(er) för att se över sin hälsosituation och sina önskemål. Läkaren bedömer bland annat hudens elasticitet eftersom denna är direkt avgörande för hur lyckat resultatet kan bli efter behandlingen. Är ingreppet möjligt och säkert för patienten – och vilken metod lämpar sig bäst? Sådana aspekter bedömer kliniken under konsultationerna. Om en fettsugning bedöms görlig och trygg kommer man få en behandlingsplan och -offert.
  • Under behandlingen görs fettsugningen utifrån den överenskomna metoden.
  • Efter behandlingen kan man behöva vara sjukskriven i ett par veckor, men det beror på vilken fettsugningsmetod som använts. Efter en del av behandlingarna kan man vara på benen snabbare än så. Man bär kompression i flera veckor efter ingreppet, och detta för att minska eventuella svullnader. Uppföljningar görs på kliniken, så man lämnas inte därhän efter fettsugningen. Det kan ta månader innan slutresultatet syns.

Sammanfattning – vad ska man tänka på?

Det finns olika skäl till att göra en fettsugning, de kan vara estetiska och medicinska. Om man överväger att fettsuga ett visst kroppsområde är det viktigt att gå till en seriös aktör, som Estetikum.se, där man allra först genomgår en läkarbedömning. Om behandlingen ska göras av estetiska skäl kan det vara bra att ha med sig att detta inte är en viktminskningsmetod, utan att man främst bör försöka ändra livsstilen i form av kost och träning.

undersökning inför plastikkirurgi

Estetiska fettsugningar görs när man inte kommer längre med kost och träning, då man inte kan punktförbränna fett. Beroende på vilken metod som används vid behandlingen är ingreppet olika krävande. I en del fall kan det räcka med lokalbedövning, i andra kan narkos behövas. Slutresultatet börjar synas ett tag efter fettsugningen, det kan ta månader för att nå önskat resultat efter behandlingen. Med andra sker förändringen inte över en natt.

Läs mer om processen från början till slut på Estetikum.se!

Källor:
https://www.healthline.com/health/is-liposuction-safe
https://www.svenskaodemforbundet.se/nyheter/jag-har-fatt-mitt-liv-tillbaka-en-patientberattelse-om-lipodem-och-laserassisterad-fettsugning/