Det är dags att du slutar tro på dessa 4 myter om fibromyalgi

DEBATT. Fibromyalgi är en av de diagnoser som under många år har varit stigmatiserade i det svenska samhället. Trots att medicinsk forskning har kunnat kartlägga fibromyalgikers smärta lever gamla myter om diagnosen kvar. Med denna debattartikel som utgångspunkt vill Bättre hälsa öka din förståelse för fibromyalgi och kronisk smärta. Det är helt enkelt dags att du slutar tro på dessa 4 myter om fibromyalgi!

1. Fibromyalgi syns inte och finns därför inte.

Eftersom vi lever i ett samhälle där biomedicin är den medicinska normen lever vi ofta efter devisen: det som inte syns det finns inte. Kronisk smärta, som fibromyalgi, syns inte utvändigt på samma sätt som t.ex. ett blåmärke, en gipsad arm eller eksem. Detta kan få somliga att ifrågasätta om en fibromyalgiker verkligen har ont. Medicinska undersökningar tyder på att fibromyalgismärta visst syns och finns. Den smärta en fibromyalgiker har kan mätas genom fMRI, vilket forskare också har gjort. Smärta är bl.a. en avancerad neurologisk process. Nerverna finns ju i kroppen och syns inte de heller! På bilden här nedanför ser du hur en fMRI registrerar smärtan hos en smärtpatient. Nästan hela hjärnan är involverad i processen.

(Bild: © Borsook D, Moulton EA, Schmidt KF, Becerra LR / Wikimedia Commons.)

2. Fibromyalgi är en kärringsjuka.

I folkmun kallas fibromyalgi bl.a. för kärringsjukan. Detta tilltal på diagnosen säger mycket om vilken syn en del har på fibromyalgi. Långt ifrån alla som har kronisk smärta och fibromyalgi är ”kärringar” – tvärtom har såväl barn och unga som kvinnor och män kronisk smärta och fibromyalgi. Å ena sidan är det vanligare att kvinnor i medelåldern drabbas av fibromyalgi. Å andra sidan finns det ett stort mörkertal bland män, barn och unga som har diagnosen. P.g.a. att det finns fördomar som att fibromyalgi är en kärringsjuka finns det de som drar sig för att söka hjälp för sin kroniska smärta.

3. Fibromyalgi är en gnällsjuka.

Gnällsjukan är ett annat vanligt epitet för fibromyalgi. Kombinationen av att det är många kvinnor som har fibromyalgi, de drabbade beklagar sig över smärta som inte syns och att det i det västerländska, däribland i det svenska, samhället finns en ”ta dig själv i kragen”-mentalitet, leder till att fibromyalgikers smärta inte alltid tas på allvar. Detta medför konsekvensen att deras smärta saknar social legitimitet och att de utan vidare kan avfärdas som just ”gnälliga”. Förhoppningsvis kan fler fMRI-studier göra fibromyalgikers smärta socialt legitim – för om en fibromyalgiker säger att hen har ont, då har hen ONT!

4. ”Jag stukade foten en gång och vet precis hur din fibromyalgi känns”.

Att stuka foten innebär en akut och övergående smärta, som visserligen kan göra djävulusiskt ont. Fibromyalgismärtan är däremot kronisk och utbredd i hela kroppen. Den kan alltså varken lokaliseras till en kroppsdel eller ”gå över”. När någon säger ”Jag stukade foten en gång och vet precis hur din fibromyalgi känns”, ett exempel på vad många fibromyalgiker får höra, kan det därför kännas lite frustrerande. Visst, med hjälp av multimodal smärtbehandling och en bra sjukvård kan fibromyalgin bli bättre, men det betyder inte att smärtan försvinner. Kronisk smärta brukar liknas vid ett brandalarm som aldrig slutar ringa.

Läs gärna mer om fibromyalgi på Fibromyalgiförbundets webbsida!

Bild: © Gajus / Dollar Photo Club.

7 Comments

  1. Therese 12 maj, 2015
  2. Sandra 12 maj, 2015
  3. Mari Dreamdayplanet 25 maj, 2015
  4. Helena 1 juni, 2015
  5. Lisbeth Johansson 9 juni, 2015
  6. Annette 9 juni, 2015
  7. EvAG 27 juli, 2015

Add Comment