Kroppen & Kurer Psykologi & Livsstil Pyssel & Kreativitet Resor & Upplevelser

Kan att ha fotografering som intresse ge bättre hälsa?

Du som har ett intresse har säkert erfarit hur välgörande det kan vara. Det här gäller ju även för dig som har fotografering som hobby. På vilka sätt kan att fotografera ge bättre hälsa? Inspireras av följande exempel!

kan att ha fotografering som intresse ge bättre hälsa
Bild: Maryviolet via iStockphoto.com

Få saker är så välgörande som intressen. Tack vare en hobby får du en stunds stimulans och vila medan du går upp i din bubbla. Det här gäller inte minst när du fotograferar. Fotointresset bygger nämligen på närvaro i ögonblicket. Utan fokus blir det sällan något av motiven. Har du möjlighet att fota med en systemkamera eller liknande och att därmed lägga ifrån dig mobilen? Prova i så fall detta för att koppla bort ett av vardagens främsta stressmoment. Något händer med inspirationen och avkopplingen när en tyngre kamera vilar i händerna…

Bättre hälsa i form av motion när du fotograferar

Fotografering som hobby är ett utmärkt sätt att få motion och fysisk aktivitet. I jakten på det perfekta fotot tar denna passion dig som fotograf på vandringar genom varierade miljöer och terränger. Från stadens gator till naturens stigar, fotografer utforskar och rör sig konstant. Många gånger görs detta utan att märka hur långt eller länge man vandrat. Känner du igen dig i detta? Denna fysiska aktivitet, som naturligt införlivas i sökandet efter den bästa vinkeln eller ljuset, bidrar till ökad styrka och kondition.

Ökat välbefinnande när du tar foton utomhus

Fotografering medför oftast många timmar av utomhusvistelse. Det här är fördelaktigt för välbefinnandet, med naturen som en central del av upplevelsen. Den tid som tillbringas utomhus och som för dig närmare såväl träd som fåglar har en bevisad positiv effekt på psykisk hälsa. Stunder av lugn och skönhet i naturen bidrar inte bara till ögonblicklig glädje, utan kan ha en ihållande positiv effekt på sinnesstämningen under resten av dagen. Dessutom kan att betrakta och föreviga naturens skönhet genom linsen ha en djupt tillfredsställande påverkan på sinnet.

Bättre hälsa i form av kreativ vila och fokus

När du har fotografering som intresse får du både vila och fokus. Konstformen kräver att du fokuserar på detaljer, vilket medför att du måste koppla bort vardagens stress och distraktioner. Detta fokus ger en unik möjlighet att helt engagera dig i nuet. Att vara uppslukad i processen att fånga en bild tillåter dig som fotograf att glömma bort världen runt omkring och ger därmed en mental paus från eventuella bekymmer. I och med detta kan att hålla på med foto rentav vara terapeutiskt.

Stärkt självförtroende med nya utmaningar

foto intresse bra hälsa
Bild: Happycity21 via iStockphoto.com

Att ha ett fotointresse innebär att du för jämnan möter nya kreativa utmaningar. Varje motiv, vinkel eller ljussättning presenterar en unik möjlighet att testa och utveckla dina färdigheter. Förutom att ta snygga foton lär du dig inte minst kreativ problemlösning, vilket stimulerar såväl sinnet som fantasin. I takt med att du tar dig an och klarar dessa utmaningar växer självförtroendet som kreatör och person. Därutöver kan att klara av en svår fotouppgift eller att lyckas fånga en perfekt bild efter många försök ge en känsla av prestation och tillfredsställelse.

Bättre hälsa i form av D-vitamin och sömnhormon

När du fotograferar utomhus får du en rad fördelar som sträcker sig bortom det kreativa uttrycket – det bidrar till din fysiska hälsa. Under en utomhusvistelse i dagsljuset exponeras din kropp för solens strålar, vilket är avgörande för den naturliga produktionen av D-vitamin. Vitamin D är essentiellt för många kroppsfunktioner inklusive för att stärka ben och immunförsvar. Dessutom hjälper dagsljuset till att reglera melatonin, ett hormon som är viktigt för en god sömnkvalitet. Satsa med andra ord på att fotografera utomhus för att dra ännu mer nytta av denna hobbys hälsofördelar.

Nya gemenskaper tack vare fotografering

Du som börjar med fotografering tar ett steg in i en ny värld. Dörrar öppnas bland annat genom lokala fotoklubbar, fotokurser eller fotoworkshops du kan vara med och delta i. Att knyta nya vänskapsband går överraskande fort när man delar ett gemensamt intresse. Låt fotointresset bli en grogrund för meningsfulla relationer som kretsar kring kreativ utveckling och inspirerande studiebesök till vernissage och liknande. Utbyt idéer och stötta varandra alltmedan ni alla blir bättre fotografer. När det kommer till att få bättre hälsa spelar relationer och meningsfulla sociala utbyten en stor roll.