Inredning & Trädgård Kroppen & Kurer

Visste du det här om att skaffa en luftfuktare till hemmet?

välja luftfuktare

Med en luftfuktare hemma blir inomhusluften friskare…

skaffa en luftfuktare tips
Bild: © bruce mars via Pexels

Dålig luft är något man ofta förknippar med utomhusmiljöer. Det är sant att utomhusluften kan vara förorenad av exempelvis avgaser och pollen, men föroreningar finns likaså inomhus. Även när det finns en ventilation på plats kan inomhusmiljön vara full av partiklar som på ett eller annat sätt påverkar hälsan negativt, må det vara dammkorn eller parfymer. För att inte tala om de negativa konsekvenserna av en för torr luft! Det är bland annat därför många köper en kombinerad luftfuktare och luftrenare till sina hem. Vilken luftfuktare är bäst? På Luftfuktareguiden.se finns ett bäst-i-test med olika tips utifrån design, funktion, kostnad och så vidare.

Så fungerar en vanlig luftfuktare

Det finns kombinerade luftfuktare och luftrenare. Skillnaden på dem båda? En fuktare fuktar luften medan en renare renar luften, och av förståeliga skäl är båda funktionerna användbara. För bästa möjliga effekt tillförs rent vatten som förångas ut i rummet. En del av apparaterna har även en funktion som gör att man kan tillföra eteriska oljor och liknande, som sedan sprider sig som en väldoft i hemmet. Förutom att tillsätta vatten och att rengöra filtren behöver den vanliga luftfuktaren inte så mycket omsorg från din sida. Koppla in och sätt på den, så gör den sitt. En typisk luftfuktare för hemmet går i regel ganska tyst. Med andra ord kan den användas i sovrummet utan att störa sömnen.  

Torr luft irriterar kroppen på olika sätt

Torr luft kan i sig bli ganska irriterande för kroppen. Det kan ge torr hud, torrt svalg och torra ögon, liksom spruckna läppar. Tack vare en luftfuktare kan man få bukt med sådana kroppsbesvär, och det kan anses vara skäl nog att införskaffa en. Men allra störst nytta kan apparaten göra i en miljö där allergiker och astmatiker vistas. Givetvis beroende på vilka besvär man har.

Luftfuktare gör inomhusluften renare

bättre luft inomhus
Bild: © Elena Golovchenko via Pexels

När man har allergi och astma kan torr luft förstärka symtomen, därför är det bra att tillföra luften fukt (i lagom doser). Det är inte heller ovanligt att olika partiklar i luften orsakar ytterligare besvär i luftvägarna. Om föroreningarna dessutom utgörs av allergener kan man hamna i en ond cirkel av allergiska och astmatiska reaktioner. Damm, kvalster, pollen och kemikalier är exempel på olika partiklar som cirkulerar inomhus och som kan ställa till det. När luftfuktaren fungerar som en renare kan den minska antalet partiklar i inomhusluften.

En ren inomhusluft minskar influensarisken

Många virus sprids i luften, och vid för torr luft kan de få ökad spridning. I en artikel på Medical News Today lyfts möjligheten att en luftfuktare skulle kunna minska risken för att drabbas av influensavirus. I en studie fann forskare nämligen tecken på att en luftfuktighet på över 40 procent avaktiverar viruspartiklarna och på så vis gör dem mindre effektiva.

Luftfuktigheten påverkar luftvägarna

En lagom luftfuktighet kan påverka luftvägarna positivt, men då är just balans viktigt. Det är varken bra med för torr eller för fuktig luft. Ett visst mått luftfuktighet behövs för att luftvägarna ska kunna hålla sig fuktiga, de också. Tack vare lagom fuktiga luftvägar blir det lättare att hosta ”rätt”, och det kan även bli så att man börjar snarka mindre. Här kan en luftfuktare vara behjälplig.

Även huden och håret behöver fukt

I Medical News Today-artikeln lyfts också vilka positiva effekter en fuktig inomhusluft kan ha på huden och året. När luften blir alltför torr torkar huden och håret ut lättare, och därför kan återfuktning av luften med fördel vara en del av hud- och skönhetsvårdsrutinen.

Luftfuktare håller hemmet i trim

Vad händer med inredningen när det blir för torrt inomhus? Det är inte alls ovanligt att exempelvis träet torkar och spricker, trä som trots allt är ett levande material. Många av de populära krukväxterna trivs inte heller när inomhusluften blir torr, så en luftfuktare kan mycket väl göra så att hemmet hålls i trim. Så här i dystra elpristider kan det finnas ytterligare en fördel med luftfuktarna, nämligen den att när luften är fuktig upplevs den oftast som varmare. Kanske att det kan bidra till att hushållet kan skära ner något på elförbrukningen kopplad till värme?

Rengöring är viktigt för bra resultat

Underskatta inte vikten av att rengöra luftfuktaren och luftrenaren, för en smutsig apparat kan medföra ökade besvär och infektioner. Hur går du till väga? Läs instruktionerna som medföljer ditt köp, där får du reda på hur apparaten och filtren eventuellt ska tas isär för bästa möjliga rengöring.

Låt inte inomhusluften bli för fuktig

Mögelsporer och dammkvalster trivs ypperligt i fuktig luft, så se till att inomhusluften inte fuktas för mycket. En överdriven luftfuktighet kan dessutom späda på en del allergi- och astmasymtom. Hitta en balans för ditt hem.

Vilka typer av luftfuktare finns?

På Luftfuktareguiden.se finns tips på olika typer av luftfuktare, som även har olika funktioner och användningsområden. Det finns exempelvis luftfuktare med varm ånga eller med kall ånga, med avdunstning eller med doft. Somliga av dem har också en reningsfunktion. Oavsett vilken luftfuktare du väljer bör du se till att den anpassas utifrån ditt hem och dina förutsättningar, och där kan en sak som årstider spela roll. Beroende på var apparaten ska placeras bör faktorer som räckvidd och ljudnivå vägas in i valet. Även design – japp, det finns snygga luftfuktare (!) – kan spela in.

Källor: Medicalnewstoday.com; Astmaochallergilinjen.se; Expressen.se