Kroppen & Kurer Psykologi & Livsstil

Kan ADHD vara en vanlig samsjukdom vid fibromyalgi?

Ny forskning har hittat tecken på att det kan finnas ännu en orsak bakom många fibromyalgipatienters kognitiva svårigheter: ADHD.   

forskning fibromyalgi, forskning adhd, samsjukdomar vid fibromyalgi, kronisk smärta

Forskare misstänkte att extrem fibrodimma kan vara ADHD

Vi vet ännu ganska lite om smärtsyndromet fibromyalgi. Vad vi dock vet är att det finns samsjukdomar såsom depression, oro, irritabel tjocktarm (IBS) och irritabel blåsa. Forskare vid Pretoria-universitetet i Sydafrika började misstänka att det kan finnas ännu en samsjukdom vid fibromyalgi: ADHD.

Förutom kronisk smärta har många med fibromyalgi kognitiva svårigheter. Svårigheterna, som ofta benämns fibrodimma, kan utgöras av koncentrations- och minnessvårigheter. I en del av fallen är de kognitiva svårigheter så extrema att forskarna började misstänka att många med fibromyalgi kanske också har ADHD.

­– Båda tillstånden gör så att patienterna får svårare att tänka, minnas, fokusera och/eller att vara uppmärksamma en längre stund, säger forskningsledaren och läkaren Roland van Rensburg i Everyday Health.

Nästan hälften av fibromyalgipatienterna kvalificerade för en ADHD-diagnos

100 personer med fibromyalgi deltog i Pretoria-universitetets forskningsstudie. De fick fylla i Världshälsoorganisationens (WHO) officiella frågeformulär för diagnostisering av ADHD. Därutöver utvärderades var och en av patienternas kognitiva förmågor.

Forskarna med Rensburg i spetsen upptäckte att 45 procent av deltagarna kvalificerar för en ADHD-diagnos. Det intressanta är att patienterna själva i tidigare samtal hade berättat om sina extrema kognitionssvårigheter för teamet – till skillnad från de som inte kan diagnostiseras med ADHD.

Dysfunktionell hjärna orsaken till att ADHD kan vara samsjukdom vid fibromyalgi

Både vid fibromyalgi och ADHD kan en dysfunktion i hjärnan förekomma. Fibromyalgi tycks orsaka att hjärnan inte kan reglera signalsubstanserna dopamin och serotonin som den kan hos en ”frisk” person.

– Anomalierna i signalsubstanserna tycks också förekomma vid ADHD. Sambandet mellan fibromyalgi och ADHD verkar just finnas i de underliggande problemen med signalsubstanserna, menar Rensburg i Everyday Health och Pain Medicine, tidskriften där studien är publicerad.

Rensburg och forskarteamet tycker själva att upptäckten är bekymmersam. Detta för att många av fibromyalgipatienterna verkligen lider av fibrodimman, koncentrations- och minnessvårigheterna. För somliga kan kognitionssvårigheterna upplevas som tuffare och mer begränsande än smärtan.

Text: Sandra Jönsson
Källor: Pain Medicine; Everyday Health
Bild: © m-imagephotography / iStock